Polska > 1000K > 5  System TeTa

5. Prezydent ZLST

Władzą wykonawczą Związku jest Prezydent ZLST, który działa w oparciu o Radę Liderów. Od roku 2005 Prezydent wybierany jest raz na rok (na początku roku kalendarzowego) w demokratycznych wyborach przez wszystkich aktywnych członków ZLST. Ta sama osoba może być wybierana na Prezydenta przez dowolną ilość kadencji.

Ważniejsze decyzje dotyczące Związku powinny być zatwierdzone przez twórcę Systemu TeTa, Tadeusza Niwińskiego (po jego śmierci pełną władzę przejmuje Prezydent ZLST).

Prezydentowi ZLST podlega Rada Liderów oraz Dyrektorzy, którzy kierują pracami Inicjatywy 1000K w poszczególnych obszarach.


TeTa > Polska > 1000K > 5  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03