Polska > 1000K > 6  System TeTa

6. Rada Liderów

Prezydent ZLST opiera się na Radzie Liderów (RL), z którą współdziała. RL jest wybierana spośród aktywnych członków ZLST raz do roku (w tym samym czasie co Prezydent). Rada Liderów może (łącznie z Prezydentem) liczyć do 12 osób.

TeTa > Polska > 1000K > 6  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25