Polska > 1000K > 8  System TeTa

8. Sieć Liderów

Uczestnicy Inicjatywy społecznej 1000K, którzy nie spełniają wszystkich wymagań dotyczących członkostwa w ZLST, mogą przystąpić od Sieci Liderów. Sieć Liderów ma swoje korzenie w ZLST.

Każdy z członków ZLST pracuje ze swoją grupą ludzi, dla których jest wzorem, mentorem i opiekunem. Świadomie buduje tę grupę (i informuje o tym na bieżąco w grupie zlst). Ma zorganizowaną komunikację ze swoją grupą (spotkania w internecie i/lub w rzeczywistości) niezależnie od ZLST (nie wszyscy z jego grupy muszą należeć do ZLST). Podobnie każda osoba z tej grupy buduje swoje grono osób, dla których jest wzorem, mentorem i opiekunem.

Ten model współdziałania znany jest również pod kryptonimem "1728". Jeśli 12 osobowe grupy działają na trzech poziomach, to iloczyn 12 x 12 x 12 daje właśnie liczbę 1728 - która stała się symbolem tej sieci. Oczywiście grupy nie muszą być 12 osobowe. Z czysto praktycznego punktu widzenia ilość osób w grupie jednego opiekuna nie powinna przekraczać 12. Ilość poziomów w Sieci Liderów jest nieograniczona.

Sieć Liderów jest niezależna od aktualnych stanowisk w ZLST.


TeTa > Polska > 1000K > 8  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-11-07