Polska > 1000K > 7  System TeTa

7. Dyrektorzy

Dyrektorzy Inicjatywy społecznej 1000K podlegają Prezydentowi ZLST, ale (podobnie, jak inne niezrzeszone osoby, które działają w ramach Inicjatywy społecznej 1000K) nie muszą należeć do ZLST.

Inicjatywa społeczna 1000K przewiduje następujące stanowiska Dyrektorów:

 1. DC - Dyrektor d/s Czatów
  Agata Lorenz
  Kieruje wirtualnymi spotkaniami

 2. DII - Dyrektor d/s Informacji Internetowej
  Agata Lorenz
  Czuwa nad bieżącą informacją.

 3. DK - Dyrektor Kancelarii
  Jadwiga Borkiet

 4. DM - Dyrektor d/s Mediów
  vacat

 5. DN - Dyrektor d/s Nagrań
  vacat

 6. DOS - Dyrektor d/s Organizacji Spotkań
  Organizacja kursów, wykładów, konferencji i innych imprez.

 7. DP - Dyrektor d/s Personalnych
  Agata Lorenz

 8. DR - Dyrektor d/s Reklamy
  Prowadzi także grupę 1000K.
  vacat

 9. DRK - Dyrektor d/s Rozwiązywania Konfliktów
  Jednym z zadań KLS jest usługowe rozwiązywanie konfliktów, czyli pełnienie roli mediatora w konfliktach stron, które z takiej mediacji chcą skorzystać.
  vacat

 10. DSL - Dyrektor d/s Szkolenia Liderów
  Był, ale się wyszkolił...

 11. DW - Dyrektor d/s Współdziałania
  Była, ale przestała współdziałać...

 12. DWM - Dyrektor d/s Współpracy Międzyklubowej
  Była ale przestała współpracować...

 13. DWS - Dyrektor d/s Współpracy ze Szkołami
  j.w.

TeTa > Polska > 1000K > 7  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25