Polska > 1000K > 3  System TeTa

3. Historia

Inicjatywa społeczna 1000K została zapoczątkowana w 1990 roku przez Tadeusza Niwińskiego publicznym wykładem pt. Prawa sukcesu. Dlaszym działaniem były w 1992 roku kursy Drogi do sukcesu i Laboratorium sukcesu. Po tych kursach powstał w Łodzi pierwszy Klub Ludzi Sukcesu. Rok 1993 to wydanie książki JA i pierwsze szkolenie trenerów Systemu TeTa.

System TeTa to sposób na życie polegający na świadomym poszukiwaniu i pielęgnowaniu siedmiu elementów niezbędnych człowiekowi do życia.

Pierwsze szkolenie trenerów w 1993 roku zapoczątkowało powstanie Związku Liderów Systemu TeTa. Od tej pory ZLST, bez wyraźnie określonych stanowisk i członkostwa, działał z niezmiennym celem: szerzenia wiedzy na temat mądrego życia.

W następnych latach trening Systemu TeTa obejmował kursy Mój sukces i Nasz sukces oraz Diamentowe JA. W 2002 roku w Bolesławcu przeprowadzony został pierwszy intensywny tygodniowy kurs dla trenerów Systemu TeTa.

Pełne szkolenie trenerów składa się z trzech pięciodniowych etapów. Drugi etap (oraz powtórzony pierwszy) odbył się w Bieszczadach w roku 2003. Całość treningu odbyła się po raz pierwszy w roku 2004 w Podkampinosie. W roku 2005 całość Kursu Liderów prowadzona była w ośrodku Sosenka w Budach Grabskich dwa razy (w maju i we wrześniu). Od roku 2002 (w Bolesławcu) do 2004 (w Podkampinosie) szkolenia liderów odbywały się bezpłatnie. Patrz też warunki współpracy).

Od 2004 roku kierowanie Związkiem Liderów Systemu TeTa przejęła Rada Liderów pod przewodnictwem Prezydenta ZLST.


TeTa > Polska > 1000K > 3  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25