Polska > Kursy > Liderzy > Współpraca  System TeTa

Współpraca na zasadzie win-win

  Inicjatywa 1000K wymaga udziału wielu zapalonych ludzi, którzy rozumieją sens pracy nad swoim rozwojem i są gotowi stanąć na czele twórców Klubów Ludzi Sukcesu. Proponujemy rozwiązanie win-win, czyli obustronnej wygranej: oferujemy wiedzę, która doskonale podnosi jakość życia, a w zamian oczekujemy zaangażowania w Inicjatywę 1000K.

Możesz korzystać z Systemu TeTa na dwóch różnych poziomach zaangażowania: (1) Podnosić jakość swojego życia albo także (2) Podnosić jakość życia innych.

 
Podnoszenie jakości swojego życia
Możesz myśleć wyłącznie o sobie i nie czuć potrzeby pracy dla innych. Możesz wtedy skutecznie podnosić jakość swojego życia poprzez:
 1. Czytanie książek i stosowanie w swoim życiu rad w nich zawartych.
 2. Uczestnictwo w kursach Systemu TeTa połączone z konsekwentnym stosowaniem nabytej tam wiedzy w swoim życiu.
 3. Aktywne uczestnictwo w Klubach Ludzi Sukcesu i rozwój swoich umiejętności za pomocą wykonywania stawianych tam kolejno zadań.
 4. Udział w internetowych grupach dyskusyjnych połączony z celowym i odważnym eksperymentowaniem ze swoimi zdolnościami.
 5. Uczestnictwo w spotkaniach wirtualnych, które są świetnymi lekcjami rozwoju osobowości.
 6. Bycie obserwatorem, który (mniej lub bardziej ufnie) przygląda się naszej organizacji biorąc udział w spotkaniach, wykładach, konferencjach, kursach, a nawet w klubach, nie oferując jednak swojego zaangażowania w ich rozwój.

Podnoszenie jakości życia innych
Jeśli jesteś osobą samorealizującą się i widzisz sens współdziałania, możesz podnosić jakość życia innych poprzez:
 1. Zakładanie i rozwijanie sieci Klubów Ludzi Sukcesu (patrz książka TY).
 2. Prowadzenie kursów Systemu TeTa.
 3. Udział w Związku Liderów Systemu TeTa, który jest główną siłą napędową Inicjatywy 1000K i nadaje jej kierunek. Liderzy ZLST mogą stawiać swoje życie za wzór i sami żyją w stu procentach.
 4. Udział w grupie twórców, którzy pracują nad rozbudowaniem sieci 1000 Klubów Ludzi Sukcesu. Ci ludzie wiedzą czego chcą i rozumieją na czym polega ten nowy sposób na życie. Mądrze rozwiązują swoje probemy życiowe.
 5. Udział w grupie sympatyków, którzy popularyzują System TeTa co najmniej poprzez stosowanie jego zasad w swoim życiu. Postępują celowo, asertywnie, odpowiedzialnie i uczciwie. Żyją świadomie. Używają sieci klubów jako miejsca gdzie się rozwijają i dzielą swoim doświadczeniem z innymi ludźmi, którzy też lubią mądrze żyć.
Kurs Liderów
Odbycie Kursu Liderów jest najlepszą metodą zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do podniesienia jakości swojego życia. To podniesienie jakości życia liderów Inicjatywy 1000K jest naszym pierwszym celem, gdyż zdajemy sobie sprawę, że dopiero silni zrozumieniem mechanizmów współdziałania liderzy -- są w stanie skutecznie budować sieć 1000K.

Dlatego nalegamy najpierw na Twoje poczucie szczęścia i zadowolenia z tego kim jesteś, aby można było stopniowo zaprosić Cię do udziału w czymś jeszcze piękniejszym niż samozadowolenie. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego wyższego rodzaju szczęścia, jakim jest możliwość realizowania się za pomocą pracy dla innych. Dopiero stawanie się wzorem dla innych i autorytetem, który potrafi dzielić się swoją autentyczną mądrością z innymi -- jest radością znaną, jak dotąd, tylko nielicznym.

Przez kolejne trzy lata (od 2002 do 2004) Kurs Liderów można było ukończyć praktycznie za darmo. Nadal istnieje możliwość odzyskania zainwestowanych w swój rozwój nakładów za pomocą prac związanych z popularyzowaniem idei oraz szkoleniem następnych liderów. Zapotrzebowanie na mądrych i rozumiejących sens życia liderów w sieci 1000K jest olbrzymie.

Energia i zapał do działania absolwentów poprzednich Kursów Liderów mówi sama za siebie. Jedyne pytanie: Jak bardzo chcesz wziąć udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu?

Współzależność
Pierwszy etap treningu Systemu TeTa koncentruje się na "wyzwoleniu się" z dotychczasowych układów, na uporządkowaniu trudnych do rozwiązania spraw. Ale to dopiero początek drogi do współzależności. Jak łatwo zauważyć w naszych grupach dyskusyjnych i czatach (nie mówiąc o rozmowach z przypadkowymi znajomymi), już samo zrozumnienie koncepcji współzależności jest bardzo trudne.

Jest wiele przekonań, które paraliżują i które warto zmienić. "Wyuczona bezradność" jest jednym z nich. Poczucie bezradności jest nam wpajane od dziecka i wiele osób nigdy nie miało okazji wyrwać się z tej pułapki. Może myślisz, że nie stać Cię na ten kurs? Właśnie...

Jeśli jesteś osobą dorosłą, to błagam nie pisz nam, że nie masz pieniędzy, ani na ten kurs, ani na pokrycie kosztów swojego pobytu i wyżywienia. Szkoda Twojego i naszego czasu na takie dyskusje. Jeśli nie jesteś jeszcze dorosły to weź odpowiedzialność za zdobycie funduszy. Weź jakąś pracę. Moje dzieci zarabiały swoje pieniądze nie mając jeszcze dwunastu lat (i to nie dlatego, że nam się źle w Kanadzie powodziło, ale dlatego, że oboje rodzice potrafili im przekazać szacunek do uczciwej pracy, który teraz owocuje w fantastyczny sposób).

Bycie kelnerem, roznoszenie gazet, udzielanie korepetycji (tak, oczywiście, że najpierw trzeba samemu być w tym dobrym, przecież nie mówię, że nie), opieka nad dziećmi, sprzątanie śmieci i wykonywanie jakichkolwiek innych prac -- nie hańbi. Tylko żebranie i wyciąganie ręki do rodziców (i innych ludzi) hańbi. Może możesz zaoferować jakieś swoje usługi przy organizacji lub popularyzacji naszych kursów?

Ale nie pisz do nas
zanim nie wymyślisz
co możesz z siebie dać
w zamian za to
co chcesz dostać.

To, nawiasem mówiąc, jest bardzo pożyteczna zasada w życiu (a trening się nawet jeszcze nie zaczął).

Nie pisz i nie zapewniaj tylko działaj
Fakt, że moją misją życiową jest popularyzowanie Systemu TeTa niech nie wprowadzi Cię w błąd, że szukam nowych znajomości i przyjaźni. Nie znaczy to, że nie możemy się zaprzyjaźnić, kiedy już trafisz do Rady Liderów, ale niech ta przyjaźń nie będzie celem, tylko wynikiem. Niech zależy od tego, jak bardzo serio chcesz się zaangażować we współdziałanie w szerzeniu wiedzy na temat mądrego życia, zawartej w Systemie TeTa. Jeśli proponujesz mi współpracę, to najpierw dobrze się zastanów czy rzeczywiście chcesz współpracy czy tylko znajomości ze mną. Dostaję wiele listów od "zakochanych" we mnie (obu płci) czytelnikach moich książek, ale zapał około 90% z nich kończy się na słowach. Nie pisz do mnie takich listów na przyład.

W ogóle najlepiej nie pisz, tylko działaj. A jeśli chcesz zacząć od pisania, to napisz do grupy sens. Tam się przedstaw, napisz o sobie, swoich marzeniach i planach oraz co konkretnie chcesz zrobić w ramach współpracy. Napisz jak planujesz zmieniać ten świat na odrobinę lepszy.

Postanów być liderem i już w tej chwili zacznij działać!

TeTa > Polska > Kursy > Liderzy > Współpraca  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-12-26