Polska > O nas > System TeTa  System TeTa
Trochę o Systemie TeTa

System TeTa to sposób na życie polegający na zidentyfikowaniu i świadomym poszukiwaniu siedmiu elementów potrzebnych człowiekowi do szczęścia. Programowanie własnego rozwoju (czyli samorealizacji) polega na rozwijaniu tych składników w swoim życiu. Świadome koncentrowanie się na umacnianiu tych siedmiu ogniw Systemu TeTa prowadzi do podnoszenia jakości swojego życia i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

Oto siedem ogniw Systemu TeTa:

 1. Zrozumienie.
  Zdrowy, realizujący się człowiek powinien rozumieć:
  • Kim jest.
  • Jaką rolę i znaczenie ma umysł człowieka.
  • Potrzeby człowieka.
  • Zjawisko samouzania.
  • Znaczenie misji życiowej.
  • Sens pracy i wysiłku.
  • Różnice
   • płci
   • kultur
   • przekonań
   • wiedzy
   • dochodów

 2. Siła
  • Świadomość.
  • Nastawienie do życia.
  • Optymizm.
  • Sposób mówienia.
  • Sposób słuchania.
  • Wywieranie wpływu.

 3. Odporność
  • Samoakceptacja i lubienie siebie.
  • Sposób patrzenia na świat, zdarzenia i ludzi.
  • Sposób działania.
  • Poczucie wolności oparte na odpowiedzialności.
  • Techniki obronne.

 4. Celowość
  • Co?
  • Jak?
  • Dlaczego?

 5. Skuteczność
  • Nawyki.
  • Asertywność.

 6. Autorytet
  • Prawość.
  • Zasady.
  • Techniki.

 7. Radość
  • Miłość.
  • Świadomość.
  • Nadawanie sensu.
TeTa > Polska > O nas > System TeTa  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-25