Polska Strona TeTa
Co i kiedy - zapraszam na spotkania i kursy
Kursy Systemu TeTa  
Forum 2009 - 20/21 czerwca w �odzi
Akademia Mądrego życia (AM�)
Blog: JA - instrukcja u�ycia  
Blog: Jak istnie�  
Blog: Hawaje Raj bez potrzeby umierania
Blog: B�g urojony - Richard Dawkins
Blog: Trenerzy TeTa w Akademii M�drego �ycia  
Gra dla inteligentnych (szukam takich)
Gra dla my�l�cych (te� zapraszam)
Grupy internetowe  
Czat czyli spotkania wirtualne
Ksi��ki  
Kluby sukcesu TeTa w XXI wieku  
KLS (Klub Ludzi Sukcesu)
O Akademii  
Kursy Lider�w - niezb�dny etap rozwoju osobistego
Emocje  
Filmy  
Programy  
JPR  
Ludzie kt�rzy zmieniaj� �wiat
Dlaczego JA  
Zaproszenie do wsp��pracy
1000K - kampania spo�eczna
O nas (kontakt)

Planeta TeTa

  • Sk�d si� bierze si�� i motywacj�?
  • O czym wiedz� ludzie sukcesu i stosuj� na co dzie�?
  • Co to jest jako�� �ycia?
Nasza Misja: Podnoszenie jako�ci �ycia przez rozw�j osobowo�ci

Kursy TeTa

TeTa > Polska  © Tadeusz Niwi�ski, Canada, 2009-06-12