Polska > Dlaczego JA  System TeTa

Dlaczego JA?

Jestem zaangażowany w zmienianie świata na lepsze i w skuteczny sposób pomagam ludziom dlatego, że:
  • Chcę żyć pełnią życia wśród ludzi, którzy kierują się w swoich decyzjach nie zabobonami i nieuctwem, ale zrozumieniem.

  • Chcę mieć do czynienia z ludźmi, którzy są silni swoją odpowiedzialnością za siebie, potrafią przezwyciężać trudności oraz umieją być odporni na przeciwności losu, a także głupotę, zawiść, złośliwość, a nawet podłość innych ludzi.

  • Chcę współpracować z ludźmi, którzy żyją celowo, twórczo i mądrze oraz potrafią skutecznie działać w zmienianiu świata na lepsze.

  • Chcę podziwiać ludzi, którzy cieszą się autorytetem, gdyż ich praca służy ludzkości, a ich postępowanie może być wzorem dla mnie i dla innych. Sam też chcę być wzorem do naśladowania.

  • Chcę otaczać się ludźmi którzy są autentycznie szczęśliwi i cieszyć się razem z nimi radością życia tu i teraz, na tej planecie.

Tadeusz Niwiński

TeTa > Polska > Dlaczego JA  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-31