Polska > Czat  System TeTa
Wirtualne spotkania Systemu TeTa
Dialogi Wirtualne spotkania przyjaciół Systemu TeTa odbywają się codziennie od 22.00 do północy w pokoju sens na serwerze Polchat.pl. Na na wypadek trudności technicznych (które czasem się zdarzają) przenosimy się do Yahoo! na stronę grupy sens. Dyrektor d/s Czatów, Wanda Kowalska koordynuje spotkania i na bieżąco podaje harmonogram.

Zapraszam również do naszych grup dyskusyjnych.

Jak wejść na czat
Wejście - Polchat
Nie trzeba się rejestrować, można zarezerwować sobie stały nick, albo używać tymczasowego. Nie ma głosu, ale wejście wydaje się łatwiejsze niż w Yahoo! Spotykamy się w pokoju sens (w kategorii Towarzyskie).
Wejście - Yahoo!
Przed wejściem na czat Yahoo! należy: (1) Zarejestować się (raz) w Yahoo! (2) Zalogować się (patrz: Logowanie). Na czat można także wejść ze strony grupy sens (klikając na Chat po lewej stronie). Jest możliwość rozmawiania głosem.
Zwyczaje
Naszym celem jest autentyczna i rzeczowa dyskusja na istotne tematy. Osoba prowadząca ma za zadanie kierowanie dyskusją i czuwanie cały czas nad tym co się dzieje w pokoju. Unikamy rzeczy, które rozpraszają uwagę. Powitania, np. ograniczamy do wymiany pokłonów między wchodzącym i prowadzącym (jeśli już koniecznie chcemy się witać).

Każdy z uczestników proszony jest o powiedzenie paru słów o swoim jakimś ostatnim sukcesie (koncepcja omówiona szerzej w książce TY i stosowana w Klubach Ludzi Sukcesu.

Oba miejsca czatów są cały czas dostępne i można się tam także umawiać indywidualnie w innych terminach.

Sugestie na temat sukcesu tygodnia
(1) Mówiąc o swoim sukcesie wymień jedną rzecz, którą uważasz za swój największy ostatni sukces. Jeśli myślisz, że nie masz o czym powiedzieć, to albo nie wchodź na czat w ogóle (a potem zwal na mnie, że nie masz przyjaciół - ja to bardzo cierpliwie znoszę, tylko że to i tak nic nie zmienia). Albo jednak wymyśl coś, może przyziemnego, ale pozytywnego, co Cię spotkało i o tym powiedz.

(2) Żyj z myślą, że będąc na czacie trzeba będzie powiedzieć o swoim sukcesie i tak postępuj, żeby rzeczywiście mieć potem o czym mówić (czyli zabierz się wreszcie do roboty).

(3) Używaj czatu (podobnie jak można używać Klubu Ludzi Sukcesu) do reklamowania swojej działalności: malarskiej, pisarskiej, muzycznej, a nawet (niech stracę) akwizytorskiej, itp. Logika jest prosta: jeśli robisz to co lubisz, to nawet jeśli to jest chodzenie po mieście i nawracanie na jakąś religię, to również będziesz to uważał za sukces i na miejscu jest o tym powiedzieć, kiedy jest mowa na temat tego, z czego jesteś ostatnio dumny (jeśli naprawdę jesteś z tego dumny).

(4) Nasz sukces tygodnia jest absolutnie indywidualną sprawą i nie ma tutaj prawidłowych lub nieprawidowych wypowiedzi. To jest wymiana doświadczeń i punktów widzenia.

Zasady
Atmosfera czatu, skłania do natychmiastowego myślenia i odpowiedzi. To jest jego urok i zaleta. Pisanie do grupy może być poprzedzone długim myśleniem, a na czacie szukamy więcej spontaniczności. Ale w dalszym ciągu stosujemy podobne zasady, jakie obowiązują w grupach dyskusyjnych, szczególnie jeśli chodzi o dyskutowanie na temat co, a nie kto.

Czat jest okazją do zadawania pytań: mnie lub innym uczestnikom. Ja też czasem mam pytania do wybranych osób. Dobrze, żeby sobie takie pytania z góry przygotować. W formułowaniu pytań obowiązuje zasada, aby były konkretne i nie naładowane. Naładowane pytanie zawiera w sobie jakieś założenie, które pytający usiłuje przemycić. Pod pretekstem pytania może być sformułowane oskarżenie, które nie wynika z poprzedniej rozmowy, np. "dlaczego mnie nie lubisz?".

Czaty są (w miarę możności) rejestrowane i ich treść jest umieszczana w grupie sens w Files. Poszukuję chętnych do pomocy w pełnieniu funkcji operatorów (wymagane zapoznanie się i opanowanie umiejętności korzystania z możliwości oferowanych - po polsku - przez Polchat).

Rozmowy na czacie mogą być kopalnią wiedzy na temat komunikacji międzyludzkiej. To doskonała metoda obserwowania siebie i konfrontacji swoich przekonań o sobie z rzeczywistością - jeśli ktoś ma odwagę na takie ćwiczenie samorozwoju. Ćwiczenie się w mówieniu do kogoś i o kimś w taki sposób, aby się tego później nie wstydzić to dobra lekcja samorozwoju.

Na czacie można mówić co się myśli, ale też trzeba myśleć co się mówi, bo nie da się potem (szczególnie przed samym sobą) udawać, że było inaczej niż było, jeśli wszystko jest zarejestrowane w transkrypcie.

Kopia tekstu czatów przeznaczona jest dla uczestników dyskusji i dostęp do niej mają tylko zarejestrowani w Yahoo! członkowie grupy sens (jako, że tylko oni mają dostęp do opcji Files). Ponieważ to, co mówimy na czacie jest bardziej spontaniczne niż przemyślany tekst, dlatego nie należy polemizować z tym za pomocą listów do grupy, ale dozwolone jest używanie materiału z czatu jako inspiracji do dyskutowania zjawisk (nie osób) w komunikacji międzyludzkiej.

Cyberseks
Ostrzegam (żeby potem nie było na mnie), że na czacie łatwo jest się zakochać. W pokoju sens może nie tak bardzo, jak w innych pokojach Polchatu, ale jeśli będziesz (jako otwarty na nową wiedzę człowiek sukcesu) tam zaglądać, pamiętaj, że ta słodka Kinga czy szarmancki Grzegorz, z którymi tak Ci się wspaniale flirtuje, mogą tak wyglądać w rzeczywistości. Bo rzeczywistość, której obraz tak łatwo tworzymy w umyśle, jest taka jaka jest, a nie taka, jak byśmy chcieli, żeby była.

Proszę o konstruktywne opinie i sugestie na temat terminów spotkań i innych serwerów.
Tadeusz Niwiński

TeTa > Polska > Czat  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2009-11-16