Polska > Grupy > Zakładanie  System TeTa
Zakładanie grupy w Yahoo!
  Przed założeniem grupy dobrze jest przygotować sobie teksty (opis, list powitalny, itp.) pod ręką (np. w Notatniku), aby je tylko kopiować (przez schowek) w odpowiednie miejsca. Te teksty warto sobie zapamiętać jako dokumentację i jako wzór do zakładania następnych grup.

Na stronie dowolnej grupy (w prawym górnym rogu) kliknij na opcję:

Start a Group = Załóż grupę

Step 1 of 3: Select a Yahoo! Groups Category = Etap 1 z 3: Wybierz kategorię grupy w Yahoo!

Browse or search for the category that best describes your group. Please be as specific as possible when selecting the category. Groups containing sexual content must be placed in the Romance and Relationships > Adult category. =
Wybierz lub znajdź kategorię, która najlepiej opisuje Twoją grupę. Prosimy o możliwie jak najdokładniejsze określenie tej kategorii. Grupy zawierające treści seksualne muszą być umieszczone w kategorii Romanse i związki > Dla dorosłych.

Jeśli korespondencja w grupie jest po polsku, nie masz się co zastanawiać, bo takie grupy powinny mieć kategorię:
Cultures & Community > By Language > Polish =
Kultury i społeczności > Według języka > Polskie

Wybierz kolejno te trzy nazwy (klikając na nie). Na koniec powinieneś kliknąć na:
Place my group in Polish = Umieść moją grupę w Polskie

Step 2 of 3: Describe your Group = Etap 2 z 3: Opisz swoją grupę

1. Group Name = Tytuł grupy

This name will appear on your Group page and in search results. =
Ten tytuł ukaże się na stronie grupy i wystąpi w wynikach przeszukiwania.

Example: The Coolest Group = Przykład: Najfajniejsza Grupa

Nadaj grupie tytuł.


2. Enter your Group email address = Wprowadź nazwę grupy

This email address is for your group. When you send a message to this address, all members of your group will receive a copy. (40 characters maximum, no spaces or special characters allowed) =
To jest adres Twojej grupy. Kiedy wyślesz list pod ten adres, wszyscy członkowie grupy dostaną go. (Maksymalnie 40 znaków, spacje ani znaki specjalne nie są dozwolone)

W nazwie grupy dopuszczalne jest stosowanie podkreślenia lub znaku minus (czyli krótkiej kreski), np. 216-xxyy.

Po drugiej stronie okna pokazana jest dalsza część adresu: @yahoogroups.com. Jeśli założysz grupę 216-tnwn, jej adres będzie: 216-tnwn@yahoogroups.com.

Example: coolestgroup or coolest_group
Przykład: najfajniejszagrupa albo najfajniejsza_grupa

W dosłownym tłumaczeniu pierwsze okno nazywa się "nazwa grupy", a drugie "adres emaliowy", ale w praktyce to właśnie tę drugą nazwę (która jest częścią adresu) najwygodniej jest używać jako nazwę grupy. Pierwsza nazwa (tytuł) jest praktycznie nie używana, ale warto w niej umieścić kluczowe słowa, które będą odpowiadały na przeszukiwanie i opisywały istotę grupy (ważne tylko jeśli umieścisz grupę w spisie Yahoo!).


3. Describe your Group = Opisz swoją grupę

This description will appear at the top of your Group page. (2000 characters maximum) =
Ten opis ukaże się na górze strony grupy. (Maksymalnie 2000 znaków)

Jeśli grupa jest w spisie Yahoo!, w tym opisie tutaj warto starannie dobrać słowa kluczowe, które będą wychwytywane przez potencjalnych zainteresowanych zapisaniem się do grupy, którzy użyją opcji przeszukiwania grup.

Po wypełnieniu tej strony kliknij na: Continue = Kontynuuj (albo się rozmyśl za pomocą Cancel = Kasuj).

Step 3 of 3: Select your Yahoo! Profile and Email Address = Etap 3 z 3: Wybiersz swój profil w Yahoo! i adres

1. Email Address = Adres Twojej skrzynki

If you choose to receive group messages by email, they will be sent to the email address you select below. =
Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie listów z grupy, będą one wysyłane na adres, który wybierzesz poniżej.

Jeśli masz więcej niż jeden adres masz możliwość wyboru.

Tutaj możesz również dodać nowy adres klikając na: Add email address = Dodaj adres skrzynki


2. Yahoo! Profile = Profil w Yahoo!

The profile you select will be used when other members want to learn more about you, or communicate with you via Yahoo! Messenger. =
Profil, który wybierzesz, będzie pokazany innym członkom grupy, jeśli będą się chcieli czegoś więcej o Tobie dowiedzieć albo skontaktować z Tobą za pomocą Yahoo! Messenger.

Zobaczysz tu swoje wszystkie profile w tabelce z nagłówkami:

  • Yahoo! Profile = Profil w Yahoo!
  • Real Name = Prawdziwe nazwisko
  • Gender = Płeć
  • Age = Wiek
Tutaj możesz również dodać sobie nowy profil klikając na: Create new profile = Utwórz nowy profil


3. Word Verification = Weryfikacja słowa

Na zakończenie masz udowodnić, że jesteś człowiekiem :-) wpisując podany na obrazku ciąg pokrzywionych znaków do okienka powyżej. Patrz: Człowieczeństwo.

Po wprowadzeniu słowa, kliknij na: Continue = Kontynuuj (albo się rozmyśl za pomocą Cancel = Kasuj).

Jeśli wszystko poszło prawidłowo i nazwa grupy nie jest już zajęta przez nikogo innego, dostaniesz komunikat:

Congratulations! Your Group xxx has been created. You can access your group using the link below or from the Yahoo! Groups "My Groups" page. =
Gratulacje! Twoja grupa xxx została utworzona. Możesz wejść na jej stonę klikając poniższy link albo ze strony "Moje grupy".
(xxx = nazwa Twojej grupy)

Niżej zobaczysz efekty swojego działania:

  • Group name = Nazwa grupy (tym razem chodzi właśnie o to co przedtem nazywali "Group email address", a nie "Group name").
  • Group home page = Adres głównej strony grupy
  • Group email = Adres pocztowy grupy
Co dalej...

Masz teraz do wyboru:

Customize Your Group. = Dopasuj parametry grupy
albo
Invite People to Join = Zaproś ludzi do grupy

Kliknij na: Customize Your Group.

This wizard will help you customize your Yahoo! Group. You can decide whether or not to list your group in Yahoo! Groups directory who is able to join your group who can post messages to the group and how whether or not messages are archived what web features your group will use =
Ten sprytny program pomoże Ci dopasować parametry Twojej grupy w Yahoo! Możesz zdecydować teraz czy umieścić Twoją grupę w spisie Yahoo!, kto może się zapisać, kto może pisać listy do grupy i na jakich zasadach, czy listy są archiwowane czy nie, jakie opcje na serwerze Twoja grupa będzie miała do dyspozycji.

There are three simple steps. For more information about a step, click on "Learn More"available. You can modify these settings later in the "Management" section of your Group page. =
Są tu trzy proste etapy. Po więcej informacji na temat dowolnego etapu kliknij na "Dowiedz się więcej" (jeśli jest). Możesz te ustawienia zmodyfikować później w dziale "Zarządzanie" na stronach grupy.

Masz do wyboru: Get Started = Zacznij albo Cancel = Kasuj.

Ponieważ ten "sprytny program" nie pozwala wszystkiego ustawić co trzeba i potem i tak trzeba użyć opcji "Zarządzanie", tym razem kliknij na: Cancel.

Configuration Canceled. You've canceled the configuration wizard. None of your changes were saved, but you can modify your group's settings later in the Management section of your group's web site. =
Przerwałeś pracę programu konfigurującego. Nie zapisane zostały żadne zmiany, ale możesz ustawienia parametrów grupy zmodyfikować później w dziale "Zarządzanie" na stronach grupy.

Masz do wyboru: Invite People = Zaproś ludzi albo Go to Group = Idź na stronę grupy.

Wybierz: Go to Group.

Kiedy będziesz chciał zmienić ustawienia grupy, patrz: Zarządzanie (albo od razu: Ustawienia).

 
TeTa > Polska > Grupy > Zakładanie  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-10-08