Polska > Grupy > Czlowieczenstwo  System TeTa
Weryfikacja człowieczeństwa
  To nie żart! Roboty od niedawna coraz sprytniej potrafią udawać ludzi. Aby zabezpieczyć się przed automatami zapisującymi się do grup (zapewne w celu spamowania), Yahoo! wymaga, abyś udowodnił, że jesteś człowiekiem. :-) Przy rejestrowaniu się w Yahoo! oraz przy zapisywaniu się do grup pojawia się tytuł:

Word Verification = Słowna weryfikacja

Jest tam obrazek pokrzywionych liter i cyfr oraz okienko z napisem:
Enter the text as it is shown in the box below. =
Wprowadź tekst, który widać w okienku pod spodem.

W miarę, jak roboty robią się inteligentniejsze, tekst jest coraz trudniej odczytać :-( Litery i cyfry są pokrzywione i często poprzekreślane tak, aby tylko człowiek mógł je (czasem z trudnością) odczytać. Pod spodem jest tekst:
If you can not see this image click here =
Jeśli nie widzisz tego obrazka, kliknij tutaj.

Jeśli klikniesz tam (nie namawiam), dostaniesz nowe okno z tekstem:
Word verification is a part of the registration process. By entering the word you see in the box, you help Yahoo! prevent automated registrations. This reduces system loads and ensures better performance of Yahoo! services. =
Słowna weryfikacja jest częścią procesu rejestracji. Wprowadzając słowo, które widzisz w okienku, pomagasz Yahoo! zapobiegać rejestrującym się automatom. Zmniejsza to obciążenie serwerów i pozwala na lepszą jakość usług Yahoo!
If no image appears, please make sure your browser is set to display images and try again. If you are not sure what the word is, make your best guess. If you guess incorrectly, you will have an opportunity to enter a different word on the next screen. =
Jeśli nie pojawił się żaden obrazek, sprawdź czy Twoja przeglądarka ma ustawione wyświetlanie obrazków. Jeśli nie jesteś pewien jakie słowo widzisz, zgaduj najlepiej jak potrafisz. Jeśli nie zgadniesz, dostaniesz nowe słowo do wprowadzenia na następnym ekranie.

Po wpalcowaniu danego słowa (a właściwie ciągu znaków), możesz kontynuować proces rejestracji lub zapisywania się do grupy.

 
TeTa > Polska > Grupy > Czlowieczenstwo  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-09-19