Polska > Grupy > Ustawienia  System TeTa
Ustawienia w grupie Yahoo!
  Ustawianie parametrów grupy jest dostępne tylko dla moderatorów. Jeśli jesteś moderatorem, na dowolnym ekranie grupy, po lewej stronie, w tabelce z głównymi opcjami (na samym dole) znajdziesz opcję Management (Zarządzanie). Kliknij na nią.

Strona Management podzielona jest na obszary (patrz: Zarządzanie). Obszar Group Settings (Ustawienia) składa się z czterech działów:

 1. Description and Appearance = Opis i Wygląd
 2. Membership = Członkostwo
 3. Web Tools = Narzędzia na serwerze
 4. Messages = Listy

Description and Appearance = Opis i Wygląd

1. Web Address [ Edit ] = Adres grupy na serwerze [ Zmień ].
Nie ma sensu tego zmieniać, ale jeśli bardzo chcesz, trzeba kliknąć na [ Edit ].

2. Description [ Edit ] = Opis [ Zmień ].
Jeśli klikniesz na [ Edit ] możesz zmienić następujące informacje:

 1. Title = Tytuł
 2. Description = Opis
 3. Related Link = Link do odpowiedniej strony w internecie
  Tu warto podać link do Twojej strony, do której chcesz kierować członków grupy po więcej informacji o grupie (cel, historia, zasady, itp). Jeśli nie masz pomysłu, podaj: http://teta.ai/polska/
 4. Primary Language = Podstawowy język
  Wybierz Polish = Polski
 5. Listing Type = Jawność grupy w spisie
  Może być: Listed in Yahoo! Groups directory = Grupa podana w spisie Yahoo!
  albo Not listed in Yahoo! Groups directory = Grupa nie podana w spisie Yahoo!
Po dokonaniu zmian masz do wyboru:
 • Save Changes = Zapisz zmiany
 • Reset = Wróć do oryginału
 • Cancel = Kasuj

3. Category [ Edit ] = Kategoria [ Zmień ].
Kategoria grup w których się pisze po polsku powinna być:
Cultures & Community > By Language > Polish

4. Colors and Photo = Kolory i zdjęcie.
Tutaj można ustawiać różne piękne kolory na stronach grupy a także umieścić zdjęcie, które będzie wyświetlane na głównej stronie grupy.

Możesz teraz kliknąć: Back to Management = Wróć do Zarządzania

Membership = Członkostwo

Membership Type and Welcome Message [ Edit ] = Typ członkostwa i list powitalny [ Zmień ].

Kliknij [ Edit ]

 1. Membership Type = Typ członkostwa.

  Są tu trzy możliwości:

  1. Open (anyone can join) = Otwarte (każdy może się zapisać)
  2. Restricted (you approve all requests for membership) = Ograniczone (Ty zatwierdzasz podania o zapisanie się).
  3. Closed (only invited members can join) = Zamknięte (tylko zaproszeni goście mogą być zapisani).
   If you select this option, web tools that were previously set to "public" will be restricted to members only. = Jeśli wybierzesz tę opcję, opcje na serwerze poprzednio ustawione jako "publiczne" będą zmienione na dostępne tylko dla członków.
   Once you have selected this option, you may not change it later. = Z chwilą kiedy wybierzesz tę opcję, nie możesz jej później zmienić.

 2. Email Address Display = Jawność adresu.

  Allow members to hide their email address from the group. Your group will not be able to use the Polls feature. Members who hide their email address will not be able to post messages via email. =
  Pozwól członkom nie ujawniać swojego adresu w grupie. Twoja grupa nie będzie mogła używać opcji Ankiet. Członkowie, którzy ukryją swoje adresy nie będą mogli wysyłać listów do grupy pocztą (tylko pisać do grupy na serwerze).
  Once you have selected this option, you may not change it later. = Z chwilą kiedy wybierzesz tę opcję, nie możesz jej później zmienić.

 3. Welcome Message = List powitalny.
  This message is sent to members when they join your group =
  Ten list jest wysyłany do nowych członków.
  Pod spodem: (2000 characters max) = (Maksymalnie 2000 znaków)

Kliknij: Save Changes = Zapisz zmiany
(albo: Reset = Wróć do oryginału, albo Cancel = Kasuj).

W dziale Membership (Członkostwo) na dole znajdziesz też tekst:
Additional Messages. These messages are automatically sent to a member when the following membership changes occur. You can add, edit, or delete these files in your group's Files section. =
Dodatkowe listy. Te listy są wysyłane do członka grupy pod wpływem następujących zmian. Pliki z tymi listami możesz umieszczać, poprawiać i usuwać w obszarze Files Twojej grupy.

W tym trochę tajemniczym opisie chodzi o to, że w obszarze Files można umieszczać listy o specjalnym przeznaczeniu. Tutaj pokazane są wszystkie pliki (jeśli w ogóle są) dotyczące członkostwa. Np. w momencie przystąpienia do grupy dowolna ilość takich listów może być wysłana do nowego członka. Podobnie, kiedy ktoś się wypisuje albo jest usunięty z grupy, może dostać standardowy list którego treść jest przechowywana w Files. Jak poruszać się w obszarze Files patrz: Pliki.

Możesz teraz kliknąć: Back to Management = Wróć do Zarządzania

Web Tools = Narzędzia na serwerze

Jeśli chcesz zmienić kto ma uprawnienia do używania różnych narzędzi na serwerze, kliknij na: [  Edit  ] (Zmień), a potem wybierz odpowiednie ustawienia dla każdego z niżej wymienionych narzędzi. W nowo założonej grupie standardowo wszystkie te uprawnienia przyznawane są członkom grupy (Members).

 1. Chat (chat with other members)
  Czat (czatowanie z innymi członkami grupy)
 2. Files / Photos (upload/modify/download files)
  Pliki / Zdjęcia (przenoszenie na i/lub z serwera /zmienianie)
  Patrz też: Pliki
 3. Bookmarks (create/modify/delete bookmarks)
  Zakładki (tworzenie/zmienianie/usuwanie zakładek)
 4. Database (members can access Database feature)
  Bazy danych (członkowie mają dostęp do obszaru baz danych)
 5. Polls (create/modify/vote in polls)
  Ankiety (tworzenie/zmienianie/głosowanie w ankietach)
  Patrz też: Ankiety
 6. Members (members view profiles; moderators can view profiles/change settings)
  Członkowie (członkowie mogą widzieć profile; moderatorzy mogą widzieć profile / zmieniać ustawienia)
 7. Calendar (create/modify/delete events)
  Kalendarz (tworzenie/zmiany/usuwanie wydarzeń)
 8. Promote (get sign-up boxes)
  Promocja (generowanie kodu służącego do werbowania do grupy)
Kliknij: Save Changes = Zapisz zmiany
(albo Reset = Wróć do oryginału, albo Cancel = Kasuj).

Możesz teraz kliknąć: Back to Management = Wróć do Zarządzania

Messages = Listy

1. Email Address [ Edit ] = Adres pocztowy grupy [ Zmień ].
Nie ma raczej sensu tego zmieniać.

2. Subject Tag and Footer [ Edit ] = Oznacznik w temacie listu oraz Stopka [ Zmień ].

Chodzi o dwie rzeczy: Pierwsza to, dodawany do tematu każdego listu wysyłanego do członków grupy (ze zbiorówkami włącznie) "oznacznik", np. [sens]. Przy dłuższych lub skomplikowanych nazwach grup warto to zmienić. Może nawet nie głupio, na przykład, grupę 216-tnwn przemianować (tylko w tematach listów) na [Willamek].

Druga rzecz to stopka. Można dodawać do każdego listu pewną informację po polsku, np. jak się wypisać z grupy. Chociaż: (1) Yahoo! i tak dodaje dalej swoje trzy grosze (trzy linijki). (2) Nie wystarczy napisać, że "wystarczy" wysłać pusty list na adres "unsubscribe", bo to nieprawda, jako że jeszcze potem trzeba potwierdzić, a (jak wykazuje praktyka) wytłumaczenie tego niektórym ludziom graniczy z cudem (tacy też mają największe pretensje o wszystko). (3) Znam osobę, która się obraziła o taką stopkę z informacją jak się wypisać, bo wzięła to jako tekst od autora listu i aluzję do siebie. Dlatego w grupach unikam ostatnio ustawiania dodatkowej stopki w tym miejscu.

3. Posting and Archives [ Edit ] = Listy do grupy i Archiwa [ Zmień ].

Jeśli chcesz coś zmienić, kliknij na: [ Edit ]. Są tu: cztery Posting Options = Opcje listów oraz jedna Archive Options = Opcje dostępu do archiwum (razem pięć, jak niżej). Wytłuszczone są wartości domyślne, z którymi zakładana jest nowa grupa.

 1. Who can post = Kto może pisać listy do grupy
  • Anyone = Każdy (nie radzę, bo natychmiast pojawia się spam w grupie)
  • Members = Członkowie
  • Moderators = Moderatorzy
  • Off = Wyłączone (nikt nie może pisać do grupy)
 2. Reply-to = Kto jest adresatem odpowiedzi
  • All members = Wszyscy członkowie
  • Sender = Nadawca
  • Group owner = Właściciel grupy
  • Leave group = Wypisanie z grupy (usiłowanie odpisania do grupy kończy się wypisaniem z grupy)
 3. Moderation = Moderowanie grupy
  • Unmoderated = Nie ma
  • Moderated = Jest
  • New members = Nowi członkowie Tylko nowi członkowie są moderowani do czasu zmienienia tego ustawienia przez moderatora.
 4. Attachments = Załączniki
  • Distribute = Rozprowadzaj
  • Remove = Usuwaj
 5. Archive Options - Access = Dostęp do archiwum
  • Members = Członkowie
  • Moderators = Moderatorzy
  • Off = Wyłączone (nikt nie ma dostępu do archiwum)
Kliknij: Save Changes = Zapisz zmiany
(albo Reset = Wróć do oryginału, albo Cancel = Kasuj).

W dziale Posting and Archives na dole znajdziesz też tekst:
Scheduled Messages. These messages are automatically sent to members using the schedule specified. You can add, edit, or delete these files in your group's Files section. =
Listy wysyłane automatycznie. Te listy są wysyłane do członków grupy w oznaczonych terminach. Pliki z tymi listami możesz umieszczać, poprawiać i usuwać w obszarze Files Twojej grupy.

Patrz też uwagi w dziale Membership powyżej. Jak poruszać się w obszarze Files patrz: Pliki.

Możesz teraz kliknąć: Back to Management = Wróć do Zarządzania

Innym wyjściem może być kliknięcie: Home = Strona główna (po lewej stronie w głównych opcjach grupy).

Po wprowadzeniu zmian w parametrach grupy dobrze jest sprawdzić na stronie głównej (po prawej stronie) w Group Settings (Ustawienia grupy) czy nowe ustawienia są poprawne.

 
TeTa > Polska > Grupy > Ustawienia  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-10-08