Polska > Grupy > Zarządzanie  System TeTa
Zarządzanie grupą w Yahoo!
  Management = Zarządzanie to jedna z opcji w grupie dostępna tylko moderatorom. Jeśli jesteś moderatorem, znajdziesz tę opcję na dowolnym ekranie grupy, po lewej stronie, w tabelce z głównymi opcjami (na samym dole).

Strona "Zarządzanie" podzielona jest na cztery obszary:

1 Members Członkowie Pending messages and members require your approval before they can be displayed to your group members. Jeśli jakieś listy lub członkowie oczekują na Twoje zatwierdzenie zobaczysz to tutaj.
2 Group Activity
Wydarzenia
The Activity area allows you to keep track of group activity, including email messages, membership changes, web feature usage and changes to the group's settings. W tym obszarze można dowiedzieć się o takich wydarzeniach w grupie, jak listy, zmiany w członkowstwie, wykorzystanie opcji na serwerze, oraz zmiany ustawień w grupie.
3 Group Settings
Ustawienia
The Settings area enables you to edit your group description, posting options, feature access, and other important settings. W obszarze ustawień można zmieniać opis grupy, opcje wysyłania listów, dostęp do różnych opcji na serwerze i innych ważnych rzeczy.
4 Delete Group
Zlikwiduj grupę
Deleting a Group will permanently remove it from Yahoo! Groups. Zlikwidowanie grupy spowoduje permanentne usunięcie jej z grup Yahoo!

W tej chwili dostępna jest tylko instrukcja nt. Ustawienia.

 
TeTa > Polska > Grupy > Zarządzanie  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-10-08