Polska > Grupy > Ankiety  System TeTa
Ankiety (Polls) w grupach Yahoo!
  Jednym z dobrodziejstw oferowanych przez Yahoo! jest możliwość robienia ankiet. Na stronie grupy (po lewej stronie) należy kliknąć Polls = Ankiety.

Więcej na temat wypełniania ankiety znajdziesz na stronie: Głosowanie.

Aby utworzyć nową ankietę, należy kliknąć (u góry) na: Create Poll = Utwórz ankietę. Patrz: Tworzenie ankiety.

Na stronie ankiet można zobaczyć wszystkie ankiety podzielone na dwie grupy:
Open Polls = Otwarte ankiety oraz Closed Polls = Zamknięte ankiety.


Uczestnicy grupy zobaczą tam w kolejnych kolumnach:

Poll question = Pytanie

Votes = Ilość głosów

Polling ends = Termin zamknięcia ankiety (nie wypełniony, jeśli twórca wybrał opcję ręcznego zamknięcia ankiety).

Vote = Głosuj. Tu można kliknąć, aby oddać głos (ale ten sam efekt ma kliknięcie na dane pytanie).


Twórca ankiety dodatkowo zobaczy opcje:

Conclude = Zakończ głosowanie. Zakończenie głosowania spowoduje przeniesienie ankiety do grupy ankiet zamkniętych z jednoczesnym wysłaniem podsumowania głosowania (w zależności od wybranej opcji w czasie tworzenia) albo do całej grupy albo tylko do twórcy ankiety.

Edit = Zmień. Uwaga: Zmiana czegokolwiek w ankiecie po rozpoczęciu głosowania powoduje (niestety) wymazanie wszystkich oddanych już głosów.

Delete = Usuń. Usunięcie ankiety wymaga potwierdzenia. Na pytanie Are you sure you want to delete this poll? = Czy na pewno chcesz usunąć tę ankietę? Kliknij na Delete aby usunąć ankietę lub rozmyśl się za pomocą Cancel.

 
TeTa > Polska > Grupy > Ankiety  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-09-17