Polska > Grupy > Ankiety > Tworzenie  System TeTa
Tworzenie ankiety
  Aby utworzyć nową ankietę, po wejściu na stronę gupy i kliknięciu na Polls = Ankiety, należy kliknąć (u góry) na:

Create Poll = Utwórz ankietę.

Pojawią się informacje:

Polls are a great way to get feedback from your group.
Ankiety są wspaniałą metodą zbierania informacji z grupy.

* You can create a question with up to 25 choices.
Możesz utworzyć pytanie i zaproponować do 25 możliwych odpowiedzi.

* Results will be automatically tallied until you conclude the poll.
Wyniki będą automatycznie podliczane aż do zamknięcia ankiety.

* If you edit a poll after voting has begun, you will lose the existing votes.
Jeśli zmienisz coś w ankiecie po rozpoczęciu głosowania, tracisz dotychczasowe odpowiedzi.

Enter question = Wprowadź pytanie (w to okno wpisz pytanie, które chcesz zadać grupie).
Required = Wymagane (te okna muszą być wypełnione).

Enter choices = Wprowadź możliwe odpowiedzi
W kolejne okna wpisz proponowane odpowiedzi (co najmniej dwie).
Jeśli masz więcej niż pięć odpowiedzi, kliknij
Add 5 more choices = Dodaj 5 dalszych odpowiedzi
(jeśli trzeba, możesz powtarzać dodawanie po 5 pytań aż do skutku).

Select additional options = Określ dodatkowe opcje

Selections = Można wybrać...
Vote for one choice = ...tylko jedną odpowiedź
Vote for one or more choices = ...więcej niż jedną odpowiedź

Poll results = Wyniki
Display results during polling = Pokazuj podczas głosowania
Display results when poll is closed = Pokaż dopiero po zamknięciu głosowania

Voter identity = Anonimowość
Do not display voter identity = Nie pokazuj kto głosował
Display voter identity with each vote = Pokaż kto i jak głosował

Conclude poll = Zakończ głosowanie
Manually = Ręcznie (w dowolnym momencie)
On = W dniu (określ datę)

Results distribution = Informowanie o wynikach (listem po zamknięciu głosowania)
Send results to the entire group via email = Wyślij wyniki do całej grupy
Send results to the person who created the poll via email = Wyślij wyniki tylko do twórcy ankiety

Kliknij Create Poll = Utwórz ankietę (albo Cancel jeśli się rozmyślisz).


Uwaga: W momencie utworzenia nowej ankiety wysłana zostanie informacja o jej utworzeniu do całej grupy (nawet, jeśli wybrano opcję o informowaniu o wynikach tylko jej twórcy). W liście do grupy podane będzie pytanie z listą możliwych odpowiedzi oraz zaproszenie: To vote, please visit the following web page: = Aby oddać głos odwiedź tę stronę: (tu podany będzie link).

Członkowie grupy będą mogli wygodnie kliknąć na podany link. W tym liście do grupy będzie również ostrzeżenie: Note: Please do not reply to this message. Poll votes are not collected via email. To vote, you must go to the Yahoo! Groups web site listed above. Thanks! Uwaga: Prosimy nie odpowiadać na ten list. Głosy w ankietach nie są zbierane pocztą elektroniczną. W celu oddania głosu musisz odwiedzić podaną wyżej stronę w Yahoo! Dziękujemy.

 
TeTa > Polska > Grupy > Ankiety > Tworzenie  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-12-25