Polska > Grupy > Pliki  System TeTa
Pliki w grupach TeTa na serwerze Yahoo!
  Każda grupa na serwerze Yahoo! ma miejsce (do 20MB) na umieszczanie dowolnych plików (nie większych niż 5MB każdy) w Files. Mogą to być programy (exe), strony internetowe (html), nagrania dźwiękowe, filmy, zdjęcia, itp.

Uwaga: Jest jeszcze inny obszar: Photos przeznaczony specjalnie i wyłącznie na zdjęcia.

Na stronie grupy (po lewej stronie) należy kliknąć Files = Pliki.

Pliki mogą być gromadzone w katalogach (directories) o dowolnej hierarchii. Klikając na nazwy (które w polskich grupach będą po polsku, bo są tworzone przez nas) trafisz do odpowiedniego katalogu i odpowiedniego pliku.

U góry podana jest hierarchia katalogów z użyciem znaków większości, np.

Files > Czaty > ABC prowadzenia czatu
albo:
Files > Edukacyjne > html > Magda

Wyżej (oraz u dołu listy katalogów i plików) zobaczysz trzy opcje:

Add File | Create Text File | Create Folder

Dodaj plik | Utwórz plik tekstowy | Utwórz katalog

Dodaj plik (Add File)

Aby umieścić nowy plik (po wejściu do odpowiedniego katalogu) kliknij na Add File. Pojawi się:

Click Browse to select a file to upload. If you do not see the Browse button, your browser does not support file uploading. =
Kliknij Browse aby wybrać plik do załadowania. Jeśli nie widzisz przycisku Browse to znaczy, że Twoja przeglądarka nie pozwala na ładowanie plików.

Po wybraniu pliku, jego nazwa (poprzedzona ścieżką dostępu) powinna pojawić się w okienku
File Name = Nazwa pliku.
Tę nazwę możesz także wpisać do tego okienka ręcznie (jeśli Browse nie działa).

Pod spodem masz możliwość dodania krótkiego opisu pliku w okienku
Description = Opis.
Opis ten pojawi się później w spisie plików na serwerze (pod nazwą pliku).

Jeśli chcesz zawiadomić wszystkich członków grupy o umieszczeniu tego pliku, zahacz:
Notification: Send a message to the group announcing this file. =
Zawiadomienie: Wyślij do grupy list o umieszczeniu tego pliku na serwerze.

Jeśli masz zamiar i tak napisać o umieszczeniu tego pliku w osobnym liście do grupy nie zahaczaj tej opcji. Ten automatyczny list będzie po angielsku i nie wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, a moderatorzy i tak zwykle dostają takie zawiadomienia automatycznie.

Kliknij Upload File = Załaduj plik,
albo, jeśli w tym momencie chcesz się rozmyślić, kliknij Cancel = Kasuj.

Po załadowaniu pliku zobaczysz go na liście plików w danym katalogu. Będzie tam nazwa pliku (jako link, na który można kliknąć) oraz opis (jeśli podałeś). Dalej będzie podany rozmiar tego pliku oraz Twoje ID jako jego właściciela.


Uwaga: Na górze podane jest ile przydzielonego obszaru na serwerze jest już wykorzystane przez wszystkie pliki oraz ile jest miejsca w sumie:
xxx Kb used of yyy Kb total = xxx Kb użyte z yyy Kb w sumie dostępnych
xxx i yyy = liczba kilobajtów. Ta ostatnia liczba (yyy) zwykle wynosi 20480, czyli 20 MB.
Dalej po prawej stronie zobaczysz datę umieszczenia pliku na serwerze (niestety po amerykańsku czyli w formacie mm/dd/rrrr, a więc 09/12/2004 oznacza 12 września a nie 9 grudnia 2004).
Tylko dla swoich plików (chyba że jesteś moderatorem, to wtedy dla wszystkich plików) zobaczysz trzy opcje:

Edit Delete Cut = Edytuj Usuń Wytnij

Edytowanie pliku

Edytownie pliku (Edit) jest nieco niebezpieczne, bo w przypadku niewielkich plików html edytor Yahoo! pozwala sobie na samowolne zmiany, np (na czym go przyłapałem), © zamienia na (jeden) znak © (binarne 169), który później wyświetla jako Š (binarne 138).

Jeśli pliki są duże lub są to pliki, których edytor Yahoo! nie podejmuje się edytować (np. jpg), edytor nie zagląda (na szczęście) do środka. Nie widać wtedy dużego okna na dole z tekstem do edytowania -- po tym można poznać, że bezpiecznie jest użyć tę opcję. Opcja Edit może być wygodnie użyta do zmiany nazwy lub opisu pliku (ale pod warunkiem, że edytor się nie wymądrza, jak wyżej).

Na zakończenie kliknij na dole: Save Changes = Zapisz zmiany,
albo, jeśli się rozmyślisz, masz jak zwykle opcję: Cancel = Kasuj.

Usuwanie pliku

Jeśli chcesz usunąć swój plik, kliknij na: Delete = Usuń.

Dostaniesz ostrzeżenie:
Are you sure you want to delete this file? = Czy na pewno chcesz usunąć ten plik?.

Kliknij Delete File = Usuń plik,
albo rozmyśl się kliknijąc: Cancel = Kasuj.

Przenoszenie pliku (wycinanie i wklejanie)

Jeśli chcesz przenieść swój plik do innego katalogu, możesz użyć opcji Cut = Wytnij. Twój plik trafi na początek listy (do schowka).

Zobaczysz ostrzeżenie:
Clipboard - WARNING: Items in the clipboard will be removed after 24 hours =
Schowek - UWAGA: pliki ze schowka będą usunięte po 24 godzinach.

Kiedyś te nie opróżnione schowki były koszmarem dla użytkowników, na szczęście Yahoo! znalazło na to prosty sposób. Oczywiście nie ma się co przejmować tą uwagą (i tym, że na czerwono) jeśli za chwilę przeniesiesz ten plik gdzie trzeba. W tym celu odszukaj odpowiedni katalog i będąc w nim kliknij na Paste = Wklej, które teraz zamiast Cut widnieje przy Twoim pliku.

Twój plik powinien teraz znaleźć się na liście katalogu, w którym jesteś. Schowek u góry powinien zniknąć, chyba że w schowku miałeś więcej plików, które jeszcze chcesz przenieść do tego lub innych katalogów.

Utwórz plik tekstowy (Create Text File)

Yahoo! umożliwia tworzenie plików tekstowych bezpośrednio na serwerze (nie polecam i sam nie stosuję, bo i tak chcę mieć kopię pliku na swoim komputerze).

Procedura jest podobna do opisanej wyżej pod tytułem Dodaj plik. Nazwę pliku trzeba wpisać w małe okienko u góry. W duże okno należy wpisać odpowiedni tekst.

Na zakończenie: Create File = Utwórz plik albo Cancel = Kasuj.

Utwórz katalog (Create Folder)

Pliki dobrze jest mieć uporządkowane w katalogach (z polskimi nazwami). Aby utworzyć nowy katalog należy kliknąć na: Create Folder = Utwórz katalog.

Zobaczysz dwa okienka zatytułowane
Folder Name = Nazwa katalogu
oraz
Description = Opis.

Po wpisaniu nazw jakie sobie życzysz, kliknij na Create Folder = Utwórz katalog albo Cancel = Kasuj.

 
TeTa > Polska > Grupy > Pliki  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-09-12