Polska > Książki > TY > 2.44  System TeTa

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Poczucie własnej wartości jest kluczową siłą motywującą człowieka. Jest to również niezbędny do pokonania szczebel w Hierarchii Potrzeb Maslowa na drodze do samorealizacji. Nic dziwnego, że jest to główny temat dla osoby zdobywającej tytuł Mistrza Osobowości. Dostępna po polsku Istota poczucia własnej wartości (The Heart of Self-Esteem), Rogera Sparksa przedstawia "model słonecznika" i niezbędne elementy do stworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi poczucia własnej wartości.

Sześć filarów poczucia własnej wartości (The Six Pillars of Self-Esteem) Nathaniela Brandena jest pozycją, którą gorąco polecam każdemu zainteresowanemu rozwojem osobowości człowiekowi. Główne myśli jego genialnej teorii "sześciu filarów" opisałem w siódmym rozdziale książki JA.

Pierwsza mowa do tytułu Mistrza Osobowości jest Twoim spojrzeniem na zjawisko poczucia własnej wartości. Możesz oprzeć się na dowolnych źródłach i - oczywiście - swoich przemyśleniach. Następne mowy noszą tytuły "sześciu filarów": świadome życie, samoakceptacja, odpowiedzialność, asertywność, celowość, prawość i uczciwość. W każdej z tych mów, niezależnie od teorii, która je łączy, masz za zadanie przedstawić kolegom w Klubie swoje przemyślenia na każdy z tych tematów, poparte konkretnymi obserwacjami z życia.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.44  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06