Polska > Książki > TY > 1  System TeTa
TY to masz i rozwijaj - Część 1: Wprowadzenie (Tadeusz Niwiński)

Człowiek poważny ma mało pomysłów.
Człowiek pomysłowy nigdy nie jest poważny.

Paul Valéry

  1. Jesteś wspaniały
  2. Dygresja o równości
  3. Jak korzystać z tej książki
  4. Trochę historii
  5. Koncepcja Klubu
  6. Dlaczego mały Tadzio?
  7. Jak założyć Klub Ludzi Sukcesu?
  8. Moi Mistrzowie

TeTa > Polska > Książki > TY > 1  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-09