Polska > Książki > TY > 2.36  System TeTa

MOWA DO ŚWIATA

Jest to jedna z pięciu mów wymaganych do tytułu Mistrza Motywacji.

Masz dokładnie trzy minuty czasu na antenie telewizji, która jest transmitowana na cały świat (tak się akurat złożyło). Twoja mowa będzie na bieżąco tłumaczona na wszystkie możliwe języki świata. Co chcesz powiedzieć wszystkim ludziom, którzy będą to oglądać? Pozdrowienia dla Lidki z Grudziądza? Mój szef jest świnia? Czy masz jakąś myśl, którą warto by było w tym momencie przekazać. Masz tylko trzy minuty i aż ... trzy minuty.

W tej mowie wyjątkowo obowiązuje zakończenie dokładnie o czasie (w telewizji, wiadomo, zaraz po Tobie już czeka jakiś prezydent albo inny gość). Sygnały czasu: 2, 2:30, 3, albo 2:30, 2:45, 3:00 (jak sobie mówca życzy).

Recenzent ma za zadanie nie tylko ocenić techniczną stronę tej mowy, tj.:

- organizację w czasie,
- płynność wypowiedzi,
- poprawność językową i użycie słów,
- sposób prezentacji,
- gesty i wyraz twarzy mówcy,
- przekonanie do poruszonego tematu,

ale także wypowiada się na temat przesłania mowy, tego co mówca poruszył. Nie polemizuje z mówcą, ale ocenia istotność tematu. Zadaje sobie takie pytania, jak:

- Czy warto było pokazać to wystąpienie tylu milionom ludzi?
- Czy nauczyli się oni czegoś, dowiedzieli lub mieli okazję zrozumieć?
- Czy sam recenzent zadumał się nad treścią, przejął, doznał nagłego olśnienia, a może zawrzał w nim gniew lub oburzył się?
- Czy mowa działa inspirująco?


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.36  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06