Polska > Książki > TY > 0  System TeTa
TY to masz i rozwijaj - Informacje o książce

Książka TY jest podręcznikiem dla Klubów Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia. Kluby te istnieją od 1992 roku. Treść książki podana jest tak, jak była oryginalnie napisana w 1995 roku. Aktualnie nie planuję wznawiać wydania książki "TY" przede wszystkim dlatego, że po 11 latach doświadczeń z Klubami chcę zmodyfikować koncepcję ich funkcjonowania, udoskonalić, ułatwić zakładanie i prowadzenie Klubów oraz umożliwić lepszą komunikację między nimi. Ten materiał ma już wartość historyczną, ale do czasu opracowania nowych podręczników klubowych może z powodzeniem służyć prowadzeniu i zakładaniu nowych klubów.

Nowe informacje na temat Klubów będą umieszczane na stronach klubowych. Do dyskusji na temat Klubów zapraszam do grupy sens.

Do treści książki można wygodnie zaglądać na trzy sposoby:

  1. Bezpośrednio na serwerze teta.ai.
  2. Skopiować plik TY-pc.zip i po rozpakowaniu załadować plik index.html do przeglądarki (i nawigować na swoim pc, jak na serwerze).
  3. Skopiować plik TY.zip i po rozpakowaniu czytać (programem TnPV) według załączonej instrukcji (w pliku Instrukcja.txt).

Treść książki nie jest przeznaczona do indywidualnego drukowania przez użytkowników. Osoby zainteresowane zakładaniem i prowadzeniem Klubów działających na opisanych tu zasadach mogą (do czasu opracowania nowych materiałów) drukować potrzebne do prowadzenia spotkań fragmenty tekstu.

UWAGA

Książka ta zawiera substancje zagrażające beznadziejności i marazmowi.

Może na zawsze pozbawić stanów depresji i poczucia bezsilności.

Jeśli po przeczytaniu i zastosowaniu pomysłów z tej książki doznasz niespodziewanego poczucia zadowolenia i szczęścia,

nie wpadaj w panikę.

To jest naturalny stan człowieka

TeTa > Polska > Książki > TY > 0  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-09