Polska > Grupy > Zapisanie  System TeTa
Zapisanie do grupy w Yahoo!
  Kliknij na: Invite = Zaproś na dowolnym ekranie grupy, po lewej stronie, w tabelce z głównymi opcjami, prawie na samym dole (musisz być moderatorem tej grupy). Zobaczysz stronę: Invite.

Nic nie wypełniaj, tylko znajdź na dole strony (drobnym drukiem):
If you need to import members from an existing email list, use the Add Members form. =
Jeśli potrzebujesz importować członków z istniejącej grupy, użyj formy Dodaj członków

Uwaga: Jeśli nie wiesz o co chodzi, lepiej zobacz instrukcję Zaproszenie do grupy.

Kliknij na link Add Members. Dostaniesz nową stronę:

Add Members = Zapisz do grupy

This feature allows you to automatically add members to your group's mailing list. You can add 10 members to your group per day. NOTE: If you want your members to have access to the group web site, we strongly recommend that you use the Invite Members feature. Please use the Add Members feature responsibly. Abuse can lead to inactivation of your account. =
Ta opcja pozwala Ci automatycznie zapisać wskazane przez Ciebie osoby. W ten sposób możesz dodać do swojej grupy 10 osób dziennie. Uwaga: Jeśli chcesz, aby te osoby miały dostęp do serwera, bardzo polecamy używanie opcji Zaproś do grupy. Prosimy o odpowiedzialne używanie opcji Zapisz do grupy. Nadużywanie zaufania może prowadzić do odebrania Ci konta.

Uwaga: Przysługuje Ci nie 10 osób na grupę, ale 10 osób na wszystkie Twoje grupy dziennie.

1. Enter email addresses = Wprowadź adresy skrzynek

You may enter up to 10 email addresses, one per line. You may also enter the member's name after their email address. Please use a space to separate the member's name and email address. =
Możesz wprowadzić do 10 adresów skrzynek, po jednym w jednej linii. Możesz również wprowadzić, w tej samej linii co adres, imię i nazwisko osoby zapisywanej . Odziel tę informację od adresu spacją (między imieniem i nazwiskiem też powinna być spacja).

Example = Przykład:   jsmith@domain.com James Smith
  patk@domain.com Patty Klein

W oknie pod spodem wpisz adresy osób, które zapraszasz.

2. Enter an introductory message = Wprowadź tekst wprowadzający

Enter a message explaining why you are adding these people to your group. Your message will be included with the welcome email. =
Wprowadź tekst wyjaśniający dlaczego zapisujesz te osoby do swojej grupy. Ten tekst znajdzie się w liście powitalnym.

Kliknij na: Continue = Kontynuuj (albo Cancel gdybyś się rozmyślił).


Po kliknięciu na Continue zobaczysz nową stronę:

Please review the email addresses below for errors. =
Prosimy o sprawdzenie czy poniższe adresy nie zawierają błędów.
If you need to make corrections, click "Edit", otherwise click "Continue". =
Jeśli chcesz poprawić błędy, kliknij "Edit", w przeciwnym razie kliknij "Continue".


Po kliknięciu na Continue, zobaczysz stronę, na której będzie obraz listu (jaki zostanie za chwilę wysłany do tych osób) pod tytułem: Notification message.

U góry zobaczysz:
Please review the welcome email below carefully. You may not cancel a direct add once it has been submitted. If you wish to make any changes, click "Edit". If you are ready to submit your direct add, click "Add Members" =
Prosimy o staranne sprawdzenie listu powitalnego poniżej. Po zatwierdzeniu do wysłania, nie można skasować bezpośredniego zapisania do grupy. Jeśli chcesz coś zmienić, kliknij "Edit". Jeśli jesteś gotów zatwierdzić ten list do bezpośredniego zapisania do grupy, kliknij "Add Members".


Po kliknięciu na Add Members wymienione osoby zostaną zapisane i zobaczysz:

You have added x members to your group. =
Dodałeś x osób do swojej grupy.
(x = liczba dodanych osób)

Link poniżej: View Members list zabierze Cię do listy członków grupy. Możesz też od razu kliknąć na dowolną opcję w tabelce po lewej stronie.

 
TeTa > Polska > Grupy > Zapisanie  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-10-08