Polska > 1000K > 12 > 11  System TeTa

12.11 Grupy kls-x

Każdy KLS ma do dyspozycji grupę dyskusyjną dla swoich członków:

http://groups.yahoo.com/group/kls-x/

(gdzie x = numer klubu, np. kls-1).

Numer klubu nadaje Prezydent Międzynarodowy. Grupę zakłada Prezydent Założyciel (z pomocą życzliwych: PM lub Małego Tadzia). Kto ją potem będzie prowadził i jak - zależy od Prezydenta Założyciela i jego zaangażowania w pilnowanie, żeby ta grupa spełniała swoją (z założenia wygodną) rolę.

Do tej grupy mogą być także zapisani honorowi członkowie założyciele, czyli osoby z innych klubów, które uświetniły inauguracyjne spotkanie tego klubu swoją obecnością. Na nich też, jako na "rodzicach chrzestnych" spoczywa zaszczytny obowiązek poganiania członków grupy do pisania tam krótkich sprawozdań ze spotkań i czynnego używania grupy.


TeTa > Polska > 1000K > 12 > 11  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03