Polska > 1000K > 9  System TeTa

9. Sieć KLS (Klubów Ludzi Sukcesu)

Według stanu na 3 maja 2004 zarejestrowane są następujące kluby:
  1. Łódź
  2. Warszawa
  3. Poznań
  4. Bielsko-Biała
  5. Skierniewice
  6. Łódź
  7. Skierniewice
  8. Białystok
W miarę tworzenia nowych klubów (planowane jest utworzenie 1000 klubów do 2010 roku), sieć KLS będzie stopniowo dostosowywana do aktualnej sytuacji na kilku poziomach regionalnych (tak aby 6 do 12 klubów tworzyło oddział, 6 do 12 oddziałów region itd). Przewidziane są także kluby poza Polską (głównie dla Polonii).

Na każdym poziomie wybierani będą odpowiedni koordynatorzy (prezydenci oddziałów, regionów itp). Najwyższą władzą administracyjną KLS jest Prezydent Międzynarodowy, który koordynuje działanie wszystkich klubów i współdziała z Prezydentem ZLST.

Aktualnie rolę Prezydenta Międzynarodowego pełni Agata Lorenz, która prowadzi strony sieci KLS.


TeTa > Polska > 1000K > 9  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03