Polska > 1000K > 12 > 9  System TeTa

12.9 Grupa tn12

Do grupy tn12 należą osoby zainteresowane aktywnym udziałem w Inicjatywie społecznej 1000K zapraszani tutaj przez członków ZLST.

W grupie tn12 dokonywane są robocze ustalenia dotyczące prac wykonywanych na rzecz 1000K. Tutaj również dyskutowane są i obsadzane stanowiska Dyrektorów Inicjatywy Społecznej 1000K.

Grupa tn12 służy również Prezydentom KLS-ów do wymiany doświadczeń i porozumiewania się.


TeTa > Polska > 1000K > 12 > 9  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03