Polska > 1000K > 12 > 3  System TeTa

12.3 Prawa

Aktywni członkowie ZLST mają prawo do:
  1. Prowadzenia kursów Systemu TeTa.
  2. Korzystania z materiałów do tych kursów, jakie są aktualnie udostępniane Trenerom Systemu TeTa.
  3. Wydawania dyplomów Systemu TeTa uczestnikom swoich kursów.
  4. Przedstawiania się jako Trener Systemu TeTa.
  5. Obejmowania kierowniczych stanowisk w Związku.
  6. Brania udziału w szkoleniach, kursach i konsultacjach dostępnych wyłącznie dla Trenerów Systemu TeTa.
  7. Korzystania z grupy, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych (patrz 12.4).
  8. Korzystania z pomocy w publikowaniu swoich opracowań i książek.

TeTa > Polska > 1000K > 12 > 3  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03