Polska > 1000K > 12 > 4  System TeTa

12.4 Praca nad własnym szczęściem

Liderzy Systemu TeTa świadomie pracują nad sobą i swoim szczęśliwym życiem. Mają do dyspozycji specjalną grupę internetową, której celem jest:
  1. Praca nad pozbyciem się negatywnych emocji na temat swojej przeszłości.
  2. Ćwiczenie się w prowadzeniu swojego życia w taki sposób, aby mogło być wzorem dla innych.
  3. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych.

TeTa > Polska > 1000K > 12 > 4  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03