Polska > 1000K > 12 > 2  System TeTa

12.2 Wymagania

Warunkiem uczestnictwa w ZLST jest odbycie pełnego treningu liderów Systemu TeTa oraz posiadanie Sponsora, czyli osoby wprowadzającej, która ręczy za uczciwość i szczerość intencji wstępującego. Wymagane jest, aby Sponsor znał osobiście (nie tylko przez internet) osobę, którą wprowadza. Sponsor ma za zadanie pomagać swojemu podopiecznemu w realizacji planów życiowych oraz prac podjętych na rzecz Związku.

Każdy z członków ZLST jest zaangażowany w Inicjatywę społeczną 1000K i wykorzystuje swoje twórcze uzdolnienia w szukaniu skutecznych rozwiązań zadania założenia 1000 KLS do 2010 roku. Liderzy Systemu TeTa aktywnie uczestniczą w życiu klubów, dają przykład, jak zdobywać kolejne stopnie w KLS, oraz pomagają w otwieraniu nowych klubów.

Możliwe jest wykluczenie ze Związku decyzją Prezydenta ZLST, np. w przypadku postępowania niezgodnego z deklarowanymi w 12.1 intencjami. Po wypisaniu się lub wykluczeniu, dana osoba traci prawa wymienione w 12.3.


TeTa > Polska > 1000K > 12 > 2  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03