Polska > 1000K > 1  System TeTa

1. Inicjatywa

Pod hasłem Inicjatywa społeczna 1000K działa grupa ludzi połączonych wspólnym celem popularyzowania wiedzy na temat mądrego życia. Są to osoby popierające zakładanie i prowadzenie Klubów Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia oraz organizowanie wykładów i treningów Systemu TeTa.

Możliwe jest uczestniczenie w Inicjatywie 1000K w różnym stopniu zaangażowania: od Liderów Systemu TeTa, poprzez twórców sieci 1000K i sympatyków, do obserwatorów. (Przeciwników zdecydowanie nie zachęcamy do męczenia się z nami).

Niektórzy z uczestników mogą mieć uczulenie na jakiekolwiek formy organizowania się, albo robić to, co robią "po swojemu" ale wszyscy zgodnie współdziałają w ramach Inicjatywy 1000K, motywowani przekonaniem, że to ma sens. I chwała im za to!

Nazwa "Inicjatywa społeczna 1000K" wywodzi się z planu założenia 1000 Klubów Ludzi Sukcesu do 15 lipca 2010 roku.

Inicjatywą społeczną 1000K kieruje ZLST, czyli Związek Liderów Systemu TeTa.


TeTa > Polska > 1000K > 1  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03