Polska > Filmy > Objaśnienia  System TeTa

Recenzje filmowe - objaśnienia

Strona główna
  Objaśnienia
  Komentarze
  Linki

Filmy według:
  oceny TN
  oceny IMDb
  roku produkcji
  tytułu oryginału
  tytułu po polsku
  daty recenzji

Skrót aka pochodzi od "also known as" i oznacza "znany także jako".

W kolumnie TN podana jest moja ocena filmu w postaci czerwonej liczby od 1 do 10:
10 = znakomity, 8-9 = bardzo dobry, 6-7 = dobry, 4-5 = słaby, 1-3 = szkoda czasu.

Ocena filmu według IMDb (też na skali od 1 do 10) podana jest w kolumnie IMDb jako niebieska liczba.

Kliknięcie na tytuł filmu prowadzi do strony z recenzją. Tam również jest link do odpowiedniej strony IMDb, na której zwykle można znaleźć wiele informacji na temat danego filmu.

Listę filmów można tutaj oglądać posortowaną na pięć różnych sposobów (program TnNotes umożliwia łatwe robienie takich tabelek). Kolejność kolumn w danym spisie filmów jest zgodna z porządkiem w jakim informacje są posortowane.

Oceny są zawsze sortowane malejąco, od najwyższej do najniższej, podobnie rok produkcji. Dostępne są następujące rodzaje sortowania (wystarczy kliknąć w nazwie klumny na odpowiedni link aby wyświetlić stronę z danym rodzajem sortowania):

  • TN = Ocena TN, ocena IMDb, rok, tytuł oryginału.
  • IMDb = Ocena IMDb, ocena TN, rok, tytuł oryginału.
  • Rok = Rok, ocena TN, ocena IMDb, tytuł oryginału.
  • Tytuł filmu = Tytuł oryginału, rok, ocena TN, ocena IMDb.
  • (po polsku) = Polski tytuł filmu, rok, ocena TN, ocena IMDb.

Lista filmów

TeTa > Polska > Filmy > Objaśnienia  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2005-12-22