Samorealizacja

    

Według psychologii humanistycznej samorealizacja jest jedną z wyższych potrzeb człowieka. Poczucie wypełnienia swojej misji życiowej. Poczucie, że stajemy się tym czym możemy, że osiągamy to, do czego czujemy się powołani.

Każdy z nas, czy nam się to podoba czy nie, ma jakąś misję do spełnienia w życiu. Możemy ją zignorować i pójść do grobu nie spróbowawszy nawet jak wygląda prawdziwe życie.

Jest to jeden z trudniejszych do osiągnięcia składników sukcesu, gdyż wymaga wysiłku, aby świadomie odkryć co ja właściwie chcę osiągnąć w życiu?


  
  

TeTa > Polska > O nas > Definicja sukcesu > Samorealizacja  Ostatnia zmiana 2002-04-14