Celowe życie

    

Czwarty element sukcesu to wartościowe i dobrze określone cele i ideały. Potrzeba celowości jest jedną z ważniejszych potrzeb człowieka. Ludzie sukcesu charakteryzują się namiętnym stawianiem sobie i osiąganiem celów. Ci, którzy wiedzą do czego zmierzają, z reguły znajdują również poparcie i pomoc od innych.

Tak, jak statek płynie od portu do portu, tak człowiek musi stawiać sobie i osiągać cele. Życie bez celu jest jak statek bez sternika. Ludzie bez konkretnych celów ryzykują, że wylądują na mieliźnie. Jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, możesz trafić gdzie indziej!

Cele dają nam możliwość koncentrowania się i kierowania swoją przyszłością. Nie ma nic wspanialszego niż realizowanie wartościowych celów.


  
  

TeTa > Polska > O nas > Definicja sukcesu > Celowe życie  Ostatnia zmiana 2002-04-14