Umiejętność współżycia z ludźmi

    

Drugi element sukcesu to stosunki z bliskimi ludźmi oparte na przyjaźni, miłości i radości. Ilość śmiechu między partnerami jest miarą, jak zdrowy jest dany związek. To samo dotyczy stosunków między rodzicami i dziećmi, otoczenia w pracy, w szkole, w biznesie.

Umiejętność współżycia z ludźmi jest jedną z ważniejszych umiejętności życiowych. To zdolność "dogadania się", zrozumienia czego oczekuje ode mnie druga strona, a jednocześnie wyraźnego zakomunikowania swoich potrzeb.

Każdy związek biznesowy czy romantyczny zależy w dużej mierze od zdolności partnerów do ustalania i egzekwowania wyraźnych zasad w tym związku. Opieranie komunikacji między partnerami głównie na emocjach wydaje się być wrodzonym odruchem - sukces zaczyna się, kiedy umiemy połączyć emocje ze zdolnością racjonalnego myślenia.


  
  

TeTa > Polska > O nas > Definicja sukcesu > Umiejętność współżycia z ludźmi  Ostatnia zmiana 2002-04-14