Polska > Zaproszenie > 8  System TeTa
8. Potrzeba liderów

Sens działania na rzecz rozwoju osobowości nie może opierać się tylko na kursach i teorii - musi być poparty działaniem i autentycznym zmienianiem swojego życia na lepsze. Kluby nie są zaprojektowane jako jeszcze jedno miejsce gdzie można się spotkać i pogadać, ale jako opoka, na której można budować swoje życie i liczyć na przyjazny doping ludzi podobnie myślących. Tam należy szukać wsparcia w pokonywaniu pojawiających się trudności - od własnego zwątpienia poczynając. Tam należy oczekiwać mądrej rady i inspiracji.

Po dziesięciu latach obserwowania zjawisk, jakie wystąpiły w klubach w różnych miastach, jako autor koncepcji tych klubów, podjąłem wyzwanie założenia sieci 1000 takich klubów w Polsce. Kluczem do sukcesu tej organizacji są dobrzy liderzy: przede wszystkim solidni, uczciwi, posiadający wizję swojego przywództwa i miejsca na świecie. Tym ludziom postanowiłem przede wszystkim poświęcić najwięcej energii w szkoleniach. Na nich najbardziej liczę przy rozpowszechnianiu wiedzy Systemu TeTa.


TeTa > Polska > Zaproszenie > 8  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-16