Polska > Zaproszenie > 7  System TeTa
7. Kluby Ludzi Sukcesu

Od 1992 roku istnieją Kluby Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia zaprojektowane przeze mnie jako miejsce, gdzie można zdobywać i utrwalać wiedzę Systemu TeTa. Kluby pozwalają nauczyć się lepiej funkcjonować w społeczeństwie, skuteczniej wywierać wpływ na swoje otoczenie i szczęśliwiej żyć. Każdy z uczestników może tam systematycznie rozwijać samouznanie i wyzwalać własną inicjatywę i twórczość. Każdy pracuje nad sobą w stworzonym przez Klub klimacie bezpieczeństwa, uczciwości, prawości i szacunku dla unikalnej tożsamości każdego uczestnika.

Sposób funkcjonowania klubów opisałem szerzej w książce pt. "TY to masz i rozwijaj", której treść od niedawna jest w całości dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej na stronach teta.ai.

Zgodnie z założeniami, Klub Ludzi Sukcesu ma spełniać następujące zadania:

 1. Rozwijać umiejętność stawiania i osiągania celów.
 2. Umożliwiać ćwiczenie asertywności.
 3. Kształcić zdolności niezbędne w zarządzaniu, takie jak:
  • efektywna komunikacja,
  • racjonalne gospodarowanie czasem,
  • umiejętność publicznego występowania,
  • doskonalenie możliwości językowych,
  • konstruktywna ocena innych,
  • stwarzanie pozytywnego klimatu twórczego.
 4. Stymulować do zwiększenia poziomu świadomości w życiu.
 5. Uczyć odpowiedzialności za swoje życie i osiągnięcia.
 6. Służyć radą i pomocą w realizacji celów.
 7. Umożliwiać nawiązywanie kontaktów z osobami o podobnych poglądach i celach.
 8. Uczyć tolerancji.

Do Klubu mogą należeć bardzo różne osoby, np. prowadzące własne przedsiębiorstwa i zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, gdzie wymagana jest inicjatywa i pomysłowość. Mogą także należeć osoby, które są na etapie przełamywania pierwszej nieśmiałości publicznego występowania. Klub jest również dobrym źródłem inspiracji dla osób zagubionych w życiu i poszukujących sensu istnienia. Dla wszystkich jest okazją do rozwoju osobistego i polepszenia jakości swojego życia.


TeTa > Polska > Zaproszenie > 7  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-09-03