Polska > Zaproszenie > 6  System TeTa
6. Konieczność autentyczności

Życie, mimo wielu obiektywnych przeciwności, może być radosne. Nie można jednak, na dłuższą metę, zmienić swojego zadowolenia życiowego żadnymi sztuczkami. Jedyna skuteczna metoda oparta jest na zrozumieniu koncepcji własnego JA i zjawiska samouznania. Podnoszenie samouznania nie polega, jak się często mylnie uważa, na wysyłaniu sobie całusów do lustra i powtarzaniu banalnych sloganów. Samouznanie oparte jest na autentycznym rozwoju i na doskonaleniu swoich umiejętności i możliwości. Do tego z kolei potrzebne jest uwolnienie się od samoograniczających nawyków poparte zdyscyplinowaną i systematyczną pracą. Kolosalne znaczenie w budowaniu samouznania mają również: celowość, odpowiedzialność i prawość.

Kursy Systemu TeTa są niezapomnianym przeżyciem, pełne pobudzających do myślenia ćwiczeń. Wszystkie zaprojektowane są jako inspirujące przeżycie otwierające drogę do większego zadowolenia i entuzjazmu życiowego, który jest jedną z bardziej widocznych cech człowieka sukcesu. Materiał kursów jest systematycznie uaktualniany i oparty na najnowszych opracowaniach w tej dziedzinie. Zajęcia prowadzone są zawsze w atmosferze ciepła, otwartości i szacunku dla indywidualności uczestników. Przekazywana wiedza połączona jest z autentycznymi przykładami z życia prowadzącego i podawana z humorem.


TeTa > Polska > Zaproszenie > 6  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-16