Polska > Zaproszenie > 5  System TeTa
5. Kursy Systemu TeTa

Jednym ze sposobów popularyzowania wiedzy na temat samouznania są kursy Systemu TeTa, zaprojektowane jako inspiracja do odkrywania własnych wartości, talentów i możliwości. Są one okazją do konfrontacji rzeczywistości z własnymi marzeniami i planami. Często, przytłoczeni szarością i beznadziejnością codziennych zmagań z otoczeniem, ignorujemy swoje marzenia i powoli rozstajemy się z ideałami. Życie płynie nieubłaganie i nie można pozwolić, aby rozpłynęło się w drobnych utarczkach z codziennością.

Kursy Systemu TeTa zacząłem tworzyć w 1990 roku. Od 1992 roku prowadzę je w Polsce średnio raz do roku. Ostatnio kursy prowadzone są również przez grupę przeszkolonych przeze mnie trenerów.

Odbycie kursu wyraźnie uświadamia, że własnego spełnienia i samorealizacji nie wolno odkładać na później. Pokazują one również, jak można skutecznie przejąć kontrolę nad wszystkimi aspektami swojego życia (z teściową, złym szefem i trudną sytuacją geopolityczną włącznie).

Trzeba koniecznie od czasu do czasu zatrzymać się i pomyśleć o sobie tak, jak by pomyślał o nas nasz najlepszy przyjaciel. Temu służą kursy, udział w których można sobie wyobrazić jako prezent od przyjaciela. Przyjaciela, który nie kupuje nam w prezencie świecidełek i nie karmi pustymi słowami pocieszenia kiedy przygniatają nas problemy, ale oferuje sprawdzoną metodę ich rozwiązania. Ten przyjaciel daje nam do ręki uniwersalne narzędzie, dzięki któremu możemy otrzymać konkretne odpowiedzi na dwa podstawowe pytania.

Pierwsze z tych pytań to: Co możemy zmienić tu i teraz, aby lepiej, szczęśliwiej, wygodniej, bardziej produktywnie i z większym zadowoleniem żyć?

Drugie pytanie: Jak najskuteczniej dzielić się swoim szczęściem, prawością i mądrymi decyzjami z najbliższymi osobami, dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi i wszystkimi innymi?

Udział w kursach owocuje zawsze większą miłością i mądrzejszym traktowaniem dzieci oraz osób najbliższych naszemu sercu.


TeTa > Polska > Zaproszenie > 5  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-16