Polska > Zaproszenie > 2  System TeTa
2. Wiedza na temat życia

Moje osobiste szczęście na pewno nie jest przypadkiem. Jest ono wynikiem świadomej nad tym pracy. Praca ta okazała się skuteczna dzięki pewnej, zdobywanej w ciągu wielu lat, wiedzy. W jaki sposób żyć, aby mieć poczucie spełnienia i szczęścia? Wiedzę na temat mądrego życia zebrałem pod hasłem System TeTa i przekazuję w książkach oraz na kursach i spotkaniach. Jest to - krótko mówiąc - zbiór metod postępowania i technik działania umożliwiających lepsze życie.

Model Systemu TeTa oparty jest na siedmiu ogniwach. Są nimi: zrozumienie, siła, odporność, celowość, skuteczność, oraz autorytet - wszystkie połączone ze sobą radością. Programowanie własnego rozwoju polega na rozwijaniu tych składników w swoim życiu. Świadome koncentrowanie się na umacnianiu siedmiu ogniw Systemu TeTa prowadzi do podnoszenia jakości życia i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

Nie twierdzę, że życie jest łatwe, ale z tą wiedzą staje się o wiele prostsze!


TeTa > Polska > Zaproszenie > 2  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-09-03