Polska > Kluby > Koncepcja  System TeTa
Koncepcja Klubów Ludzi Sukcesu

Głównym celem Klubu jest rozwijanie osobowości oraz wyzwalanie inicjatywy i twórczości jego uczestników. Cel ten realizowany jest przez każdego z członków poprzez pracę nad samouznaniem w stworzonym przez Klub klimacie bezpieczeństwa, uczciwości, prawości i szacunku dla unikalnej tożsamości każdego z członków.

Po wielu latach pogardy dla jednostki istotne jest przywracanie szacunku dla pojedyńczego człowieka i pomoc w odzyskiwaniu wiary w siebie i swoje możliwości. Sukces kraju zaczyna się od sukcesu jednostki, a siła narodu nie leży w żadnym wielkim przywódcy, z wąsami, czy bez, ani w żadnym charyzmatycznym nauczycielu. Każdy z nas działa na prawach współautora. Dobry przywódca i dobry nauczyciel oczywiście nie zaszkodzą, ale kluczem jest jednostka. To ona musi zająć należne jej miejsce w społeczeństwie!

Jednostkę można zmienić tylko od wewnątrz i całkowicie dobrowolnie. Dlatego tak ważne jest w tej chwili rozpowszechnianie wiedzy na temat naszego JA, kim jesteśmy, jak działamy i jakie drzemią w nas fantastyczne możliwości, które my sami tylko możemy wyzwolić - jak za potarciem lampy Alladyna, wydobyć na świat tego drzemiącego geniusza. W każdym z nas siedzi uśpiony dżin, trzeba go tylko umieć wydobyć. Trzeba tylko umieć potrzeć odpowiednie miejsce.

Rola Klubu sprowadza się do stworzenia atmosfery, w której można eksperymentować z pocieraniem odpowiedniego miejsca swojego intelektu i systematycznie się rozwijać. Im więcej ludzi nauczy się odkrywać swoje możliwości, samodzielnie myśleć, przekazywać te myśli innym, zabiegać o realizację swoich pomysłów i konkretnie działać (zamiast bezmyślnie narzekać i biadolić), tym lepiej dla całego społeczeństwa. Na całym świecie coraz wyraźniej widać zasadnicze zmiany w kierunku społeczeństw opartych na mądrości wielu "zwykłych" ludzi, a nie na kilku "wybranych" wodzach i nauczycielach. Naszą siłą niech będą grupy zwykłych ludzi, którzy wiedzą czego chcą i potrafią się dogadać (w przeciwieństwie do niezwykłych awanturników na górze).

Ważnym elementem koncepcji Klubu jest staranna organizacja spotkań, znaczne rygory organizacyjne i ograniczenia czasowe dla każdego z biorących udział, przy jednoczesnej dużej swobodzie w wyborze tematów i praktycznie nieograniczonej możliwości rozwijania inicjatywy.

Koncepcja Klubu doskonale łączy osoby na różnych poziomach rozwoju osobistego. Jak w "wielopoziomowym" kabarecie Olgi Lipińskiej, każdy może znaleźć coś dla siebie. Do Klubu należą osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa i zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, gdzie wymagana jest inicjatywa i pomysłowość. Należą także osoby, które są na etapie przełamywania pierwszej nieśmiałości publicznego występowania. Klub jest również dobrym źródłem inspiracji dla osób zagubionych w życiu i poszukujących sensu istnienia. Dla wszystkich jest okazją do rozwoju osobistego i polepszenia jakości swojego życia.

W efekcie, Klub Ludzi Sukcesu spełnia następujące zadania:

 • Rozwija umiejętność stawiania i osiągania celów.
 • Umożliwia ćwiczenie asertywności.
 • Kształci zdolności niezbędne w zarządzaniu, takie jak:
  - efektywna komunikacja,
  - racjonalne gospodarowanie czasem,
  - umiejętność publicznego występowania,
  - doskonalenie możliwości językowych,
  - konstruktywna ocena innych,
  - stwarzanie pozytywnego klimatu twórczego.
 • Stymuluje do zwiększenia poziomu świadomości w życiu.
 • Uczy odpowiedzialności za swoje życie i osiągnięcia.
 • Służy radą i pomocą w realizacji celów.
 • Umożliwia nawiązanie kontaktów z osobami o podobnych poglądach i celach,
 • Uczy tolerancji.

Klub jest szkołą samodzielnych ludzi, którzy zachęceni do odkrywania swoich możliwości, odkrywają też, że życie może być o wiele wspanialsze i piękniejsze, jeśli weźmie się je w swoje ręce. Poza wyraźnymi korzyściami społecznymi, czyż nie jest to także wspaniała koncepcja rozjaśnienia tych trzech gigasekund, jakie (jeśli dobrze pójdzie) mamy do dyspozycji na Ziemi?

TeTa > Polska > Kluby > Koncepcja  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-27