Plan działania

Cel już mamy zdefiniowany. Jest nim stworzenie Religii przez duże R, która jest w stanie połączyć ludzi różnych wyznań i bez wyznań, tak żeby nam wszystkim było lepiej żyć na tym świecie i łatwiej się porozumiewać. Chcemy chwalić Boga za pomocą miłości i zrozumienia, a nie nienawiści i głupoty. Chcemy umieć rozróżniać, co jest ważne, a co nie takie ważne w życiu.

Zaplanujmy teraz, o czym będziemy dyskutowali, aby zrealizować ten cel. Tak to w tej chwili widzę i zapraszam do dodawania swoich pomysłów:

  • Metody dyskusji. Opracowanie i stałe aktualizowanie skutecznych metod dyskusji tak, aby nie tracić czasu na przelewanie z pustego w próżne.


  • Przegląd istniejących religii. Przyjrzenie się różnym religiom pod kątem, co jest w nich wspólnego i dlaczego.


  • Metody poznania Boga. Skąd wiemy, że dana informacja pochodzi od Boga, a nie od szatana, czyli jak odróżnić prawdę od nieprawdy.


  • Metody czczenia Boga. Praktyczne wskazówki, jak lepiej żyć.


  • Genialne metafory. Co w przekazach różnych religii wydaje się być poetycznie przedstawionymi prawdami o otaczającym nas świecie, jego prawach i funkcjonowaniu, które dopiero teraz odkrywamy.


  • Idealna Religia. Jakie zasady i prawa będą obowiązywały w naszej Religii i dlaczego.


  • Rytuały. Jakie rytuały mogą nas wszystkich połączyć i przypominać nam o naszej wielkiej wspólnocie.

Tadeusz Niwiński

[Home] powrót do TeTa Last updated 2001-07-01