Modlitwy

1. Modlitwa o zrozumienie

Pełni podziwu dla Twojego Boskiego Planu, prosimy Cię Boże o zrozumienie. Pozwól nam pojąć myśl Twoją i porządek wszechrzeczy. Ufamy Ci Boże, iż systematycznym wysiłkiem umysłowym (o który nam czasem trudno) będzie nam dane przybliżyć się do Ciebie i chwalić wspaniałość Twoją.

Chwalmy Boga świadomym wysiłkiem umysłowym i zdobywaniem rzetelnej wiedzy zmierzającej do lepszego zrozumienia Boskiego Planu.

Niech Bóg da nam zrozumienie. Amen.

2. Modlitwa o siłę

Prosimy Cię Boże o siłę, aby wytrwale pielęgnować i rozsiewać zbawienne słowo Twoje (memami przez niektórych nazywane), oraz niszczyć złe i niemiłe Tobie szatańskie nasiona. Niech siła nam przez Ciebie dana, dopomaga budować Królestwo Twoje, a owocom pracy naszej niech nie będzie końca.

Chwalmy Boga za siłę, jaką nam daje i pozwala używać na chwałę swoją.

Niech Bóg da nam siłę. Amen.

3. Modlitwa o odporność

Prosimy Cię Boże o odporność. Pozwól z uśmiechem i radością znosić niepowodzenia, które łaskawie stawiasz przed nami, abyśmy mogli się rozwijać i uczyć, jak lepiej żyć i służyć Tobie. Niech odporność przez Ciebie dana będzie jak tarcza, która broni przed uderzeniami miecza. Niech ciosy spadające na nas nie zwiodą nas z wybranej drogi.

Chwalmy Boga za odporność, jaką nam daje i pozwala nieść mądrość Jego, jak znicz olimpijski, z pokolenia na pokolenie.

Niech Bóg da nam odporność. Amen.

4. Modlitwa o celowość

Prosimy Cię Boże o celowość w działaniach naszych. Spraw, abyśmy wiedzieli, czego chcemy i dokąd idziemy. Pozwól nam korzystać ze wzroku, który nam dałeś, abyśmy szli przez życie jako dzieci Boże, a nie ślepcy, którym widzieć nie jest dane. Spraw abyśmy dobrze i wyraźnie widzieli przed sobą drogę swoją i przeznaczenie. Spraw, abyśmy wiedzieli, co należy zrobić i kiedy należy to zrobić.

Chwalmy Boga za celowość, jaką nam pozwala stosować w każdym działaniu i podziwiać mądrość Jego. Chwalmy Boga osiąganiem wytyczonych celów.

Niech Bóg da nam celowość. Amen.

5. Modlitwa o skuteczność

Prosimy Cię Boże o skuteczność w działaniach naszych. Bo czymże będą wysiłki nasze, jeśli działanie nie będzie skuteczne? Spraw, abyśmy umieli tak postępować, aby cele, które sobie stawiamy na chwałę Twoją, były osiągane jak najmniejszym kosztem. Aby miast nakarmić jedno głodne dziecko, nakarmić dwoje albo i troje. Aby skutecznie spożytkować środki, które nam w dobroci swojej niepomiernej dajesz i nie marnować niepotrzebnie Twoich Bożych zasobów.

Chwalmy Boga, za wiedzę jaką nam pozwala zdobywać i sprawia, że rozumiemy jak działać skutecznie. Chwalmy Boga jak najskuteczniejszym osiąganiem wytyczonych celów.

Niech Bóg pozwoli nam działać skutecznie. Amen.

6. Modlitwa o autorytet

Prosimy Cię Boże o autorytet w przekazywaniu innym mądrości Twojej. Bo czymże będą wysiłki nasze, jeśli nie będziemy w stanie przekonać bliźnich do Twojego Planu? Spraw, abyśmy świadomie zdobytą mądrością mogli skutecznie szerzyć słowo Twoje na wieczną chwałę Twojego Imienia.

Chwalmy Boga, za autorytet jaki na nas zsyła. Chwalmy Boga wysiłkiem jaki wkładamy w uczenie się i zdobywanie wiedzy o świecie, który nam stworzył. Chwalmy Boga jakością, z pokolenia na pokolenie, przekazywanej wiedzy.

Niech Bóg pozwoli nam osiągać coraz większy autorytet. Amen.

7. Modlitwa o radość

Prosimy Cię Boże o radość w życiu. Bo czymże będą wysiłki nasze, jeśli w smutku i zniechęceniu żyć będziemy? Spraw, abyśmy podnosili poziom serotoniny w mózgu osiągnięciami swoimi, a nie prozakiem, luvoxem i innymi świństwami. Pozwól nam cieszyć się życiem i radośnie poznawać Twoje Boskie Dzieło na wieczną chwałę Twojego Imienia.

Chwalmy Boga, za radość jaką nam pozwala przeżywać. Chwalmy Boga wysiłkiem jaki wkładamy w uczynienie naszego życia lepszym, wygodniejszym szczęśliwszym i bardziej spełnionym. Chwalmy Boga jakością przeżywanych uniesień.

Niech Bóg ześle na nas mądrość cieszenia się życiem. Amen.

[Home] powrót do TeTa Last updated 2001-07-01