Grupy > Szukanie w archiwum  System TeTa
Szukanie określonego tekstu w archiwum

Będąc na stronie grupy można bardzo łatwo wyszukiwać listy, w których wiemy, że jest zawarty pewien ciąg znaków (słowo, część słowa, lub kilka słów). Służy do tego przycisk Search Archive.

W okienko po lewej stronie należy wpisać poszukiwany ciąg znaków i kliknąć Search Archive lub nacisnąć Enter po wprowadzeniu tekstu. Ukaże się spis listów zawierających dany tekst. Jeśli żaden z listów nie zawiera takiego tekstu, pojawi się komunikat: No matches found in the messages searched.

Tadeusz Niwiński, North Vancouver, Canada, grudzień 2002

TeTa > Polska > Grupy > Szukanie w archiwum  Ostatnia zmiana 2002-12-14