Polska > Grupy > Opcje członkowskie  System TeTa
Opcje członkowskie
  W każdej z grup, do których należysz, masz możliwość ustawienia kilku parametrów. Możesz je ustawić podczas zapisywnia się do grupy na serwerze albo, później, klikając na stronie grupy (w prawym górnym rogu) na:

[ Edit My Membership ]
[ Zmień moje opcje członkowskie ]

Jeśli nie wiesz jak wejść na stronę grupy, kliknij tutaj.

Na stronie z opcjami członkowskimi masz do wyboru:

1. Yahoo! Profile = Profil w Yahoo!

Select the Yahoo! Profile you would like to use for this group. This profile will be used to identify you when you access the group's Web features. =
Wybierz swój Profil, który chcesz używać w tej grupie. Pod tym profilem będziesz idetyfikowany w operacjach na serwerze.

Link obok: (Add new profile) = (Dodaj nowy Profil)

2. Email Address = Adres elektroniczny

Choose the email address that you would like group messages sent to. =
Wybierz adres, na który mają być wysyłane do Ciebie listy z tej grupy.

Link obok: (Add new email address) = (Dodaj nowy adres elektroniczny).

3. Message Delivery = Opcje pocztowe

1 Individual emails Indywidulane listy Listy wysyłane są tak, jak pojawiają się na serwerze.
2 Daily digest Dzienna zbiorówka Listy z całego dnia wysyłane są jako jeden list (jeśli jest ich bardzo dużo, ta zbiorówka może być wysyłana w więcej niż jednym kawałku).
3 Special notices Ważne komunikaty Wysyłane są tylko specjalne komunikaty od moderatora.
4 No email Żadnych listów Żadne listy z grupy nie są wysyłane. W grupach na ogół jest dostęp do archiwum na serwerze i tam można czytać listy.

4. Message Format = Format listów

1 Convert to HTML Konwersja na HTML Zwykły tekst będzie przekształcany na HTML - aby reklamy Yahoo! ładniej kusiły :-). Nawet dodana jest uwaga: Note: The HTML format allows you to see colors and graphics in your messages. Uwaga: Format HTML pozwala na używanie kolorów i grafiki w listach.
2 Do not convert to HTML Bez konwersji na HTML Tekst jest tekstem. Polecam tę opcję.

Tylko dla moderatorów

Jeśli jesteś moderatorem grupy, masz dwa dodatkowe utawienia:
Email Notification = Zawiadomienia pocztą

1 Notify me when a member joins/leaves this group or there are new files in the Files area. Zawiadom mnie, jeśli ktoś zapisuje się lub wypisuje z grupy lub pojawiają się nowe pliki w Files.
2 Notify me when there are pending messages/memberships which require approval. Zawiadom mnie, jeśli jakieś listy lub członkostwa czekają na zatwierdzenie.

Zakończenie

Na dole strony możesz mieć do wyboru:

  • Save Changes = Zapisz zmiany
  • Reset = Wróć do oryginału
  • Cancel = Kasuj
  • Leave Group = Wypisz się z grupy (Ta opcja nie pojawia się przy zapisywaniu się do grupy, a tylko jeśli już jesteś zapisany lub ubiegasz się o przyjęcie do grupy).


Uwaga: Nawet jeśli jesteś tylko Pending Member = Ubiegający się o członkostwo, możesz zmieniać swoje opcje członkowskie, a także zrezygnować z ubiegania się o członkostwo. Fakt, że jeszcze nie jesteś zapisany poznasz po informacji:
You are currently a pending member of this group, which means that your membership has not yet been approved by the moderator. = Jesteś aktualnie kandydatem na członka tej grupy, co znaczy, że Twoje członkostwo nie zostało jeszcze zatwierdzone przez moderatora.

 
TeTa > Polska > Grupy > Opcje członkowskie  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-09-30