Polska > Grupy > Hasło  System TeTa
Weryfikacja hasła
  Od czasu do czasu możesz nagle dostać ekran wymagający potwierdzenia, że to Ty:

Welcome back! Verify your Yahoo! password to continue.
Witaj znowu! Potwierdź swoje hasło, jeśli chcesz kontynuować.

Poniżej, po prawej stronie Yahoo! elegancko tłumaczy o co chodzi:
Why am I being asked for my password? =
Dlaczego jestem pytany o moje hasło?
• To protect your account, you need to confirm your password periodically. =
• W celu zabezpieczenia Twojego konta, wymagane jest potwierdzanie hasła co jakiś czas.
• Only one account can be signed in at a time. If you're not "xxx", sign in with your own ID . =
• Tylko jedno konto może być otwarte na raz. Jeśli nie jesteś "xxx", zaloguj się pod własnym ID .
xxx = ID tego kto jest zalogowany (w ten sposób wiesz czy to tylko kwestia podania swojego hasła, czy raczej ktoś inny jest ciągle zalogowany. Jeśli rozpoznajesz, że to nie Twoje ID, kliknij na link: sign in with your own ID.

Jeśli to Twoje ID, wpisz swoje hasło w okienko Password = Hasło umieszczone w niebieskiej ramce po lewej stronie, pod tytułem:

Return to Yahoo! Groups
Wróć do grup Yahoo!

Po wprowadzeniu hasła, kliknij Continue = Kontynuuj.

Jeśli hasło nie jest prawidłowe, dostaniesz komunikat: Invalid Password = Niewłaściwe hasło. Sprawdź czy nie piszesz dużymi literami (z włączonym kluczem Caps Lock) i wprowadź hasło jeszcze raz.

Po wprowadzeniu prawidłowego hasła powinieneś być znów zalogowany.

 
TeTa > Polska > Grupy > Hasło  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-09-19