Polska > 1000K > 12 > 10  System TeTa

12.10 Grupa 1000K

Liderzy Systemu TeTa aktywnie popularyzują swoje działania. Platformą popularyzującą tę działalność jest grupa 1000K, do której Liderzy systematycznie (średnio raz w miesiącu) piszą artykuły.

Do grupy 1000K może zapisać się każdy i jej archiwa są publicznie dostępne, jednak pisać do niej mogą tylko liderzy (którzy są moderatorami).


TeTa > Polska > 1000K > 12 > 10  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03