Polska > 1000K > 12 > 5  System TeTa

12.5 Celowość działania

Każdy z Liderów Systemu TeTa:
  1. Rozumie swoją misję życiową.
  2. Planuje swoje działanie.
  3. Przedstawia swoje plany w ZLST (raz na kwartał) i opisuje ich realizację.
  4. Dyskutuje skuteczność swojego działania ze swoim opiekunem.
  5. Świadomie postępuje w taki sposób, aby jego życie mogło być wzorem dla innych.

TeTa > Polska > 1000K > 12 > 5  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03