Polska > 1000K > 2  System TeTa

2. Misja

Nasza misja: Szerzenie wiedzy na temat mądrego życia.

Misję tę realizujemy poprzez:
  1. Popularyzowanie postawy odpowiedzialności za swoje życie i swoje szczęście oraz filozofii wielostronnej wygranej. Służą temu treningi Systemu TeTa.
  2. Tworzenie możliwości doskonalenia umiejętności organizacyjnych, występowania publicznego, aktywnego słuchania, asertywności, i wywierania wpływu. Służą temu Kluby Ludzi Sukcesu.
  3. Popieranie ludzi, którzy potrafią żyć mądrze i na co dzień demonstrują swoje szczęście i zadowolenie z życia. Angażowanie -- szczególnie młodych osób narażonych na zagrożenia społeczne ulicy -- w pozytywne i twórcze działania.
  4. Popularyzowanie wiedzy na temat samouznania i uczenie zaufania do własnego rozumu.
  5. Niesienie skutecznej pomocy osobom uzależnionym od negatywnego myślenia. Pomaganie w odkrywaniu skąd się bierze pustka w życiu osób nie znających smaku współdziałania.
  6. Ułatwianie nawiązywania kontaktów z ludźmi, którzy chcą świadomie pracować nad podnoszeniem jakości życia (swojego, w Polsce, i na całym świecie).
  7. Budowanie organizacji, w której ludzie dobrej woli (których jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świaaaaaat nie zginie nigdy dzięki niiiiim) mogą się poznawać, spotykać i jednoczyć.
TeTa > Polska > 1000K > 2  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03